Suomalaisen yleissivistävän teknisen työn ja teknologiaosaamisen takaamiseksi on erittäin tärkeää, että tekniselle työlle muodostetaan oman oppiaineen status mahdollisimman pian. Viime vuosien kuluessa on tultu tilanteeseen, jossa käsityön opetettavat sisällöt ovat menneet sekaviksi, eikä opetusta ole pystytty kehittämään teknisen työn näkökulmasta oikeaan suuntaan.

TTT - Blogissa julkaistaan teknisen työn tulevaisuuskehittelyyn liittyvää materiaalia.

Peruskoulun käsityö tiensä päässä?

KM, teknisen työn opettaja Vesa Helmen blogikirjoitus 22.5.2019”Oppilaat äänestävät jaloillaan. Käsityön valinnat ovat romahtaneet!”Uuden 2016 käyttöön otetun käsityön opetussuunnitelman myötä on kouluissa havahduttu uudenlaiseen ilmiöön. Käsityön valinnaiset ovat vähentyneet dramaattisesti.21.03.2019 julkaistu Kallion & Hilmolan tutkimus kuvaa
Oulun alueen teknisen työn opettajat ry ilmaisee opetus- ja kulttuuriministeriölle valtakunnalliseen teknisen työn opetukseen liittyvän huolensa. Suomalaisen teknisen työn opetuksen taso on heikentynyt vuosia ja vuoden 2016 opetussuunnitelman perusteiden myötä teknisen työn opetuksen taso on romahtanut pohjalukemiin.(vrt. Eronen, J. Nuoret äänestäv
Suomen Kuvalehden toimituspäällikkö Jussi Eronen kirjoitttaa 28.3.2019 julkaistussa pääkirjoituksessa Käsityön valintojen romahtamisesta.Kirjoitus viittaa Helsingin yliopiston uuteen selvitykseen käsityön valinnoista. Taustalla on opetussuunnitelman uudistus. Käsityön tunteja leikattiin ja tekninen painotus supistui.Artikkelissa nostetaan esille my
Suomen Yrittäjät on vastannut Ojasen ja Rastaan 12.6.2018 julkaistuun kannanottoon. Suomen Yrittäjät jakaa Ojasen ja Rastaan huolen työvoiman osaamisen kehittämisestä ja toteaa että osaajapula on merkittävä kasvun este monissa pk-yrityksissä. Perusopetuksessa opittavat kädentaidot ovat tärkeä pohja, jolle monen alan ammatillinen osaaminen rakentuu.
Kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä (kesk.) on jättänyt Eduskunnalle kirjallisen kysymyksen teknisen työn asemasta: "Millaisiin toimiin hallitus aikoo ryhtyä teknisen työn aseman ja opiskelijoiden teknisten valmiuksien parantamiseksi?">> Kysymys kokonaisuudessaan eduskunnan verkkosivulla
Okko Ojaselle osoitetussa vastauksessa, Akavan mielestä perusopetuksen tärkein tavoite on taata kaikille oppilaille vahvat perusvalmiudet sekä vahvistaa henkilökohtaista oppimisen ja opiskelun motivaatiota. Perusvalmiuksiin Akava lukee teknisen työn ja kädentaitojen perustaidot. Akava vaatii myös että perusopetuksen tuntimäärää tulee kasvattaa ja e
Okko Ojanen ja Janne Rastas ottavat kantaa 12.6.2018 julkaistussa kannanotossa teknisen työn opetuksen puolesta. Rastaan ja Ojasen mukaan teknisen työn opetuksen alasajo heikentää suomalaisten osaamista ja yritysten asemaa, uhkaa kansantaloutta ja lisää syrjäytymistä.>> Lue kannaotto (pdf 171 kt)>> Lue kannanoton tiivistelmä (pdf 76 kt)