Käsityöoppiaine uudistuu merkittävästi syksystä 2016 alkaen. Perinteisesti käsityö on jaettu teknisen työn ja tekstiilityön oppisisältöihin. Uudessa opetus-suunnitelmassa nämä ovat työtapoja, eivät sisältöjä. Sisältöjä ovat esim. ideointi, suunnittelu, kokeilu, tekeminen, soveltaminen sekä dokumentointi ja arviointi.

Käsityön opetuksen järjestämiseen ei ole yhtä ainoaa mallia, vaan sen opetusta on mahdollista toteuttaa eri tavoin. Perusteet eivät edellytä tasajakoa työtapojen välillä. Oppilaalle mielekkäässä käsityössä hänen mielenkiinnon kohteita otetaan huomioon ja hän saavuttaa riittävät taidolliset ja tiedolliset valmiudet jatko-opintojen, työelämän ja arjen taitojen näkökulmasta. Oppilas voi opiskella opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti siten, että hän opiskelee vuosiluokkakokonaisuuden (1-2, 3-6 ja 7-9) aikana kaikkia käsityön sisältöjä tutustuen kaikkiin työtapoihin, mutta myös painottaa opinnoissaan haluamiaan työtapoja.

>>Lue kannaotto (pdf-tiedosto 91kt)