Minna Matinlauri
valittiin vuoden tekstiiliopettajaksi ja Teemu Tassi vuoden teknisen työn opettajaksi TOL ry:n ja TAO ry:n yhteisillä syyspäivillä Seinäjoella 24.9.2016

Teemu Tassi vas Hanna Sumari oik Minnamatinlauri
Minna Matinlauri, 51, toimii Helsingin normaalilyseossa käsityön opettajana, jossa hän ohjaa myös opetusharjoittelijoita. Matinlauri on ollut rakentamassa uutta opetussuunnitelmaa, jossa käsityö on muotoilua, ilmaisua ja teknologiaa. Keskeistä uudessa käsityönopetuksessa on oppilaan oma luovuus, oivaltaminen ja kokeileminen, käsityön monimuotoisuus ja monimateriaalisuus, yhdessä tekeminen ja jakamisen kulttuuri. Minna Matinlauri on aktiivinen täydennyskouluttaja ja koko käsityökentän innostaja.

Matinlaurin visio on, että koulu tulee aktiiviseksi osaksi lähiympäristöä ja käsityötä suunnitellaan, koetaan ja tehdään erilaisissa oppimisympäristöissä. Normaalilyseon käsityöprosesseissa kaupunkiympäristöä tutkitaan ja koetaan moniaistisesti, osallistutaan tapahtumiin ja näyttelyihin, tehdään katutaidetta ja yhteistyötä yritysten kanssa. Matinlaurin opetusta voi seurata Helsingin normaalilyseon >> Käsityötaivas -Facebook-sivuilta.  
 
Teemu Tassi, 44, toimii Nurmon yläasteen rehtorina ja teknisen työn opettajana.  Tassi on toiminut Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y:n hallituksen varajäsenenä ja jäsenenä 20 vuotta. Paikallisella tasolla, Etelä-Pohjanmaan teknisen työn opettajat r.y:n sihteerinä Teemu Tassi on toiminut yli 15 vuotta.  
 
Teemu Tassi on rehtorina ja teknisen työn opettajana voimakkaasti puolustanut oppiaineemme olemassaoloa ja tuntimäärää sekä valinnaisuuden mahdollisimman, meille myönteistä, ratkaisua EteläPohjanmaalla.  
 
Tassi on ollut mukana 18 kunnan yhteisen opetussuunnitelman tekemisessä ja neuvotteluissa voimakkaasti mukana yläkoulujen näkökannan edustajana. Teemun vahvuutena ovat myös hyvät suhteet paikallisiin ja valtakunnan tason yrityksiin.
 
Paikallistasolla Teemu on ollut vuosia kantavia voimia 7.luokkalaisille suunnatun KouluTIMPURI-kilpailun järjestämisessä Pytinki-messuilla, jotka ovat Pohjanmaan suurimmat rakennusalan messut.  
 
Lisätietoja:
TOL ry:n puheenjohtaja Maritta Virtanen (040 4190052)
TAO r.y:n puheenjohtaja Jussi Karjalainen (040 13307217)
 
Minna Matinlauri (040 5615599)
Teemu Tassi (0500 478589)

>> Lataa lehdistötiedote (pdf-tiedosto 200kt)