Koulutuspoliittinen ohjelma määrittelee Teknisten aineiden opettajat – TAO r.y:n tavoitteet ja toiminnan päämäärät tuleville vuosille. Siinä kirjoitetaan auki järjestömme pitkän aikavälin toiminnan tarkoitus ja se toimii hallituksen ja toimihenkilöiden työn perusteena.

>> Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y:n koulutuspoliittinen ohjelma 2016-Edellinen Kopo on vuodelta 2009 ja maailma on muuttunut kovasti tuosta. Koulutuspoliittisen ohjelman valmistelu on ollut noin vuoden kestävä prosessi ja siihen on kuulunut useita kierroksia. Kopo kävi hallituksen käsittelyssä kaksi kertaa ennen hyväksyntää. Hallitusten kokousten  välillä tekstiä muokkasivat pienemmät työryhmät. Lopullisen muodon ja päätöksen käyttöönottamisesta hallitus teki kokouksessa 19.3.2016.