Pääministeri Juha Sipilä toteaa Tekninen opettaja 1/2017 numerossa että Teknisen työn opetuksella pitää olla vahva asema osana perusopetusta.

Pääministeri pitää tärkeänä, että kouluissa panostetaan sellaisiin oppiaineisiin ja opiskelumuotoihin, jotka antavat jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisimman paljon onnistumisen kokemuksia.Toiminnallisen ja tavoitteellisen luonteensa vuoksi tekninen työ on juuri tällainen aine.

>> Lue artikkeli (pdf 105 kt)