Raumalainen opiskelijayhdistys TK-Kilta toteutti helmikuussa 2018 koulutusta koskevan kyselyn käsityön aineenopettajaopiskelijoille ja koulutuksesta valmistuneille. Kyselyn tulokset ovat hätkähdyttävät. Vastaajista peräti 92 % koki, että käsityön aineenopettajan koulutuksen antamat valmiudet käsityön kaikkien sisältöjen (tekninen työ ja tekstiilityö) opettamiseen vuosiluokilla 1-9 ovat täysin tai jokseenkin riittämättömät ilman omatoimista lisätyöskentelyä. Kysely liittyi Raumalla tuolloin velloneeseen keskusteluun siitä, saavatko opiskelijat käyttää yliopiston tiloja omatoimiseen iltatyöskentelyyn, jonka koettiin parantavan aineenhallinnallisia valmiuksia. Turun yliopiston Rauman yksikön johto oli tuolloin kieltämässä omatoimista työskentelyä.

>>Kyselyn tulokset
>>Kyselyn perusraportti