Teknisen työn opettajat Terhi Söderling ja Joonas Ryynänen kertovat  Helsingin sanomien artikkelissa miten oppiaineen taso ja suosio ovat romahtaneet. Nykyinen yhteinen oppiaine käsityö ei huomioi riittävästi teknisen työn vahvuuksia, joita ovat mm. teknologinen yleissivistys, konkreettinen tekemällä oppiminen ja teknis-loogisen ajattelun kehittyminen. "Opetuksessa voitaisiin nostaa nykyistä enemmän esiin tekniikan ja luonnontieteiden välisiä yhteyksiä."

>>Lue artikkeli HS-sivuilta