Kasvatustieteen maisteri Anssi Salosen kasvatustieteen alaan kuuluva väitöskirja tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa 17.4.2020 klo 12. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Silvija Markic Ludwigsburgin yliopistosta ja kustoksena professori Tuula Keinonen Itä-Suomen yliopistosta.

Salonen tutki väitöstyössään millaisina oppilaat näkevät luonnontieteellisten alojen ammatit ja kuinka oppilaiden tietoisuutta näistä ammateista ja niiden houkuttelevuutta voitaisiin lisätä.

Salosen mukaan luonnontieteiden opetuksella on ratkaiseva rooli kannustaa ja houkutella nuoria kohtaamaan ja ratkaisemaan paikallisia ja globaaleja haasteita. Ottamalla ammatit ja työurat opetuksen keskiöön voidaan lisätä oppilaiden tietoisuutta sekä korjata mahdollisesti vääristyneitä käsityksiä erilaisista luonnontieteiden ammateista.

Tekninen työ tutustuttaa oppilaita tekemisen ja rakentamisen avulla tekniikan ja luonnontieteen ammattialoihin.

>>Lataa teos pdf-tiedostona
>>Stream-osoite väitöstilaisuuteen
(avautuu 17.4.2020 klo 12.00 ja väitös alkaa klo 12.15)