FUTE-hankkeen tavoitteena on tuoda designajattelua ja yhteistoiminnallisia käytännönläheisiä menetelmiä luokkahuoneisiin. Hankkeeseen on kehitetty materiaalia Tanskan, Ranskan, Belgian, Walesin ja Suomen opettajankoulutuslaitosten yhteistyönä. FUTE-materiaalin avulla voidaan käsitellä laajoja ja eri oppiaineisiin kytkeytyviä aihekokonaisuuksia, toteuttamalla ne usean oppiaineen yhteisprojekteina.

Lataa hankkeen suomenkieliset materiaalit zip-pakettina (8 Mt)