Työsuojelulainsäädännön uudistumisen yhteydessä syöpävaarallisten aineiden osalta saatiin uusi asetus (654/2020) kovapuupölyn HTP-arvolle. Uusien tutkimusten valossa koivun puupölyn katsotaan kuuluvan muiden kovapuiden kanssa samaan kategoriaan syöpävaaraa aiheuttavana puulajina.

Aluehallintovirastojen mukaan uudistukset kovapuupölyn HTP-arvoihin eivät missään nimessä tarkoita sitä, että lehtipuiden käytöstä kouluopetuksessa tulisi luopua. Sen sijaan käytössä tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota niiden käyttöön liittyviin riskeihin.

Työpaikalla tehtävässä vaarojen arvioinnissa työnantajan tulee huomioida kovapuun käyttöön liittyvät riskit, mutta kovapuun käytön kieltämistä ei suositella.

>>Lue tiedote (pdf 294 kt).Tiedote on aluehallintoviraston puupölytyöryhmän tarkastama