Suomen metsäkeskuksen hallinnoiman PuuPeTe (Puutuotealan kummitoiminta peruskoulujen teknisen työn luokille) -hankeen myötä on 14.2.2023 julkaistu erityisesti yläkouluikäisille suunnattu tietopaketti opettajan työn tueksi.

Paketissa tarkastellaan hiilen sitoutumista puuhun, metsänhoitoa, puutuotteita hiilen varastoina sekä puutuotteiden merkitystä ja mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen hillinnässä. Lisäksi esitellään metsä- ja puutuotealan työ- ja opiskelumahdollisuuksia.

Materiaalin tarkoituksena on lisätä nuorten ymmärrystä puunkäytöstä materiaalina, puunkäytön ilmastohyödyistä, esitellä puutuotealaa sekä innostaa nuoria hakeutumaan alalle. Ala tarvitsee tulevaisuudessa uusia osaajia ja yrittäjiä ympäri Suomen.

Paketista voi valita opetukseen sopivat kohdat tai käydä se kokonaan läpi osissa. Tällöin oppilaille muodostuu laaja kokonaiskäsitys aiheesta.

Materiaalia on vapaasti ladattavissa ja hyödynnettävissä portaalin tiedostoalueelta sekä ppt- että pdf-tiedostoina.