Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y. on päättänyt perustaa Käsityönopettajien liitto KÄS ry., Slöjdlärarförbundet rf. Yhdistyksen käsityön työtapojen yhdistysten kattojärjestöksi.

Yhdistyksen tarkoitus on toimia käsityö oppiaineen edunvalvonnallisten kysymysten parissa.

Käsityö oppiainetta opetetaan sekä teknisen työn, että tekstiilityön työtavoilla. Kummallakin työtavoilla on on ollut omat liittonsa. Käsityön oppiaineen edunvalvonta ei ole niin tehokasta, kuin se voisi olla. Yhdessä TAO r.y. ja TOL r.y. Voivat tehokkaammin vaikuttaa käsityön edunvalvontaan.

Kutsumme TOL r.y. Yhteistyöhön uuteen käsityön kattojärjestöön. Tässä yhdistyksessä molemmat yhdistykset voivat säilyttää itsenäisyytensä ja erityispiirteensä. Yhdessä voimme saada viestimme paremmin kuulluksi.

TAO r.y. on päättänyt myös avata oman koulutuspoliittisen linjansa. Tämä on pitkä prosessi. Uudistuksen yhtenä tavoitteena on muodostaa sellainen linja, että se mahdollistaa syvemmän yhteistyön TOL r.y:n kanssa.

Lisätietoja antaa puheenjohtaja Tatu Kotilainen (tatu.kotilainen@tekninenopettaja.net).