Keskustelu teknisestä työstä ja teknologiakasvatuksesta jatkuu sanomalehti Länsi-Suomessa. TAO r.y. toivoo professoreilta kannanottoa teknisen työn ongelmiin.

>>Länsi-Suomi 7.12.2019 - Käsityön professorit rakensivat olkiukon (Kirjoitus on vastine 4.12 julkaistuun, alla linkitettyyn, professoreiden kannanottoon)
>>Länsi Suomi 4.12.2019 - Teknisen käsityön palauttaminen oppiaineeksi ei ole ratkaisu teknologiaosaamisen vahvistamiseen