ttt blogi

Suomalaisen yleissivistävän teknisen työn ja teknologiaosaamisen takaamiseksi on erittäin tärkeää, että tekniselle työlle muodostetaan oman oppiaineen status mahdollisimman pian. Viime vuosien kuluessa on tultu tilanteeseen, jossa käsityön opetettavat sisällöt ovat menneet sekaviksi, eikä opetusta ole pystytty kehittämään teknisen työn näkökulmasta oikeaan suuntaan.

TTT-Blogissa julkaistaan artikkeleita, mielipidekirjoituksia ja kannanottoja teknisen työn tulevaisuuskehittelyyn liittyen.

 

Tekninen työ ja teknologia (TTT) – uusi oppiaine peruskouluun ja lukioon suomalaisten osaamisen turvaamiseksi

Teknisten aineiden opettajat TAO r.y. ehdottaa peruskouluun ja lukioon uutta oppiainetta tekninen työ ja teknologia (TTT), jotta teknisen työn keskeiset merkitykset tulisivat huomioiduiksi suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Nämä keskeiset merkitykset ovat innostaminen kansantaloutemme kannalta keskeisille teknisille aloille, hyvien jatko-opintovalmiuksien saaminen, sukupuolten tasa-arvon vahvistaminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Niiden edistämiseen tarvitaan konkreettisia ratkaisuja. TTT-oppiaineen perustaminen on yksi sellainen.

>> Lue lisää (pdf 153 kt)

Kansanedustaja Kemppi: Peruskoulun teknisen työn ja käsityön suosio romahti vuoden 2017 uudistuksen jälkeen – “Tarvitaan kiireellinen toimenpideohjelma“

Kansanedustaja Hilkka Kemppi (kesk.) vaatii toimenpideohjelmaa peruskoulun teknisen työn ja käsityötaitojen osaamisen nostamiseksi.

Edellinen opetussuunnitelmauudistus, joka yhdisti teknisen- ja tekstiilityön, romahdutti käsityön suosion valinnaisaineena. Tavoitteena ollut tyttöjen kiinnostuksen lisääminen teknologiaan ei toteutunut. Sen sijaan poikienkin kiinnostus teknologiaan romahti, Kemppi tiivistää.

>>Lue lisää Suomenmaa-lehden verkkosivuilta

Hyvästit leipälaudalle

Juha Katilan käsityötunneilla oppilaat tekevät laserleikkureita ja useless-bokseja – mopojakin rassataan. Oppitunteja odotetaan, eikä kuriongelmia ole. Tärkeintä on oppia tavalla tai toisella laitteiden toimintaperiaatteet ja oppia ratkaisemaan ongelmia. Sellaisesta monet hyötyvät tulevissa ammateissaan ja jokainen vähintään arjessa, kun jokin laite menee rikki.

Katila kertoo että ”monilta valmistuneilta puuttuvat omakohtaiset käsityötaidot ja taito käyttää koneita. Siinä on omat riskinsä. Syynä on opetusohjelma, joka on leikannut olennaisten käsityötaitojen opetuksen määrää rajusti.”

>> Lue kodinpellervo.fi-sivustolta artikkeli Juha Katilan pedagogiikasta

Teknisen työn opetusta on rajusti leikattu – teknologinen lukutaito rapautuu hälyttävää tahtia

Teknisten aineiden opettajat - TAO ry:n varapuheenjohtaja, Porin seppien kilta ry:n puheenjohtaja Joonas Ryynänen kirjoittaa 10.8.2020 Satakunnan Kansa-lehdessä julkaistussa mielipidekirjoituksessa peruskoulun teknisen työn opetuksen rajusta vähennyksestä.

Opetussuunnitelmauudistus (OPS 2016) leikkasi valtakunnallisesti  7. luokan oppilaan teknisen työn opetuksesta jopa 67 prosenttia. Kirjoittajan kotikaupungissa Porissa 4.-7. luokkien osalta teknisen työn opetus pääsääntöisesti puolittui.

Jotta teknologinen lukutaito ei heikentyisi kokonaan, kirjoittaja ehdottaa uuden oppiaineen, "tekninen työ ja teknologia" perustamista.

>> Lue mielipidekirjoitus Satakinnan Kansan verkkosivulta

Hitsaustekniikka-lehti: Teknisen työn ja tekstiilityön yhdistäminen vähensi nuorten kiinnostusta tekniikkaan

– Vaikutukset teknologiateollisuuteen voivat olla merkittäviä.

"Olemme huolissamme vientiteollisuuden ja teknologiateollisuuden työntekijöiden riittävyydestä tulevaisuudessa. Haluamme omalta osaltamme tukea oppilaitoksia innostamaan oppilaita tekniikan pariin. Kempillä pidämme tärkeänä tukea myös yläkoulun teknisen työn opetusta. Nuoret voivat saada kipinän jo yläkouluikäisenä metallitöihin ja hakeutua myöhemmin esimerkiksi hitsausalalle”, toteaa kaupallinen johtaja Mikko Väisänen Kempiltä.

Lue hitsaustekniikka-lehden artikkeli (pdf-tiedosto 224 kt)

Länsi-Suomi 7.12.2019 - Käsityön professorit rakensivat olkiukon

Keskustelu teknisestä työstä ja teknologiakasvatuksesta jatkuu sanomalehti Länsi-Suomessa. TAO r.y. toivoo professoreilta kannanottoa teknisen työn ongelmiin.

>>Länsi-Suomi 7.12.2019 - Käsityön professorit rakensivat olkiukon (Kirjoitus on vastine 4.12 julkaistuun, alla linkitettyyn, professoreiden kannanottoon)
>>Länsi Suomi 4.12.2019 - Teknisen käsityön palauttaminen oppiaineeksi ei ole ratkaisu teknologiaosaamisen vahvistamiseen

Opettaja.fi 6.12.2019 - Käsityön suosio hiipuu

Teknisen työn ja tekstiilityön yhdistäminen kaikille yhteiseksi oppiaineeksi romautti käsityön suosion valinnaisaineena, kertovat tuoreen tutkimuksen alustavat tulokset.

Tutkija Manne Kallio Helsingin yliopistosta toteaaa että jos uudistus tähtäsi sukupuolten tasa-arvon edistämiseen, niin käsityön suosion romahduksen myötä meni kyllä lapsi pesuveden mukana.

>>Opettaja.fi 6.12.2019 - Tutkittu juttu: Käsityön suosio hiipuu