ttt blogi

Suomalaisen yleissivistävän teknisen työn ja teknologiaosaamisen takaamiseksi on erittäin tärkeää, että tekniselle työlle muodostetaan oman oppiaineen status mahdollisimman pian. Viime vuosien kuluessa on tultu tilanteeseen, jossa käsityön opetettavat sisällöt ovat menneet sekaviksi, eikä opetusta ole pystytty kehittämään teknisen työn näkökulmasta oikeaan suuntaan.

TTT-Blogissa julkaistaan artikkeleita, mielipidekirjoituksia ja kannanottoja teknisen työn tulevaisuuskehittelyyn liittyen.

 

HS-mielipide 5.12.2019 - Teknologiakasvatus toteutuu tehokkaimmin teknisen työn oppimisympäristössä

Yliopistolehtorit Aki Rasinen, Sonja Niiranen ja Asko Heinonen kirjoittavat miten teknisen työn oppimisympäristössä opiskellaan teknologiaa tälle oppiaineelle ominaisesta näkökulmasta – laaja-alaisesti yhteistyössä muiden oppiaineiden kanssa.

>>HS mielipide 5.12.2019 - Teknologiakasvatus toteutuu tehokkaimmin teknisen työn oppimisympäristössä

HS-mielipide 1.12.2019 - Uusi ehdotettu oppiaine keskittyisi teknisen työn teknologioihin

Keskustelu TTT-oppiaineesta jatkuu.

Okko Ojanen ja Janne Rastas kyseenalaistavat Helsingin Sanomien mielipidepalstalla (HS 1.12.2019) julkaistussa kirjoituksessa professorien mielipiteen (HS 24.11.2019).

Lue lisää...

Kaleva: Monimateriaalisen opetuksen tuloksena tulee moniosaamattomia nuoria

Sanomalehti Kalevan verkkosivuilla 25.11.2019 toimituspäällikkö Pekka Vuollo toteaa kolumnissaan mm. "että on onnetonta, että suomalainen, maailmalla arvostettu peruskoulu on vähentänyt teknologian opetusta, kun sitä pitäisi lisätä ja saada nuoret innostumaan siitä"

>>Linkki kolumniin Kalevan verkkosivuille

Yle Uutiset Lounais-Suomi 22.11.2019: Teknisen työn opetus jää pintaraapaisuksi

Yle Uutiset Lounais-Suomi kertoo jutussaan teknisten opettajien huolesta. Käsityöoppiaineen myötä teknisten taitojen opetus on muuttunut pintaraapaisuksi samalla kun suosio valinnaisaineena on romahtanut.

Teknisen työn opettaja Pessi Salmela Turun Normaalikoulusta kertoo että oppilaat ovat turhautuneet tilanteeseen. Salmelan mukaan nykyinen opetussuunnitelma olettaa oppilaiden osaavan "säveltää" ennen nuottien tai instrumenttien osaamista.

Käsityökasvatuksen professori Eila Lindforsin mukaan, huoli materiaaliteknologioiden hallitsemisesta on nykyisessä keskustelussa korostunut. Lindforsin mukaan opettajalla pitää olla myös monipuolista pedagogista osaamista.

>>Linkki Ylen uutisten juttuun

HS 12.11: TAO ehdottaa Tekninen työ ja teknologia oppiainetta

Teknisen työn opettajat Terhi Söderling ja Joonas Ryynänen kertovat  Helsingin sanomien artikkelissa miten oppiaineen taso ja suosio ovat romahtaneet. Nykyinen yhteinen oppiaine käsityö ei huomioi riittävästi teknisen työn vahvuuksia, joita ovat mm. teknologinen yleissivistys, konkreettinen tekemällä oppiminen ja teknis-loogisen ajattelun kehittyminen. "Opetuksessa voitaisiin nostaa nykyistä enemmän esiin tekniikan ja luonnontieteiden välisiä yhteyksiä."

>>Lue artikkeli HS-sivuilta

YLE: Teknisen työn ja tekstiilityön yhdistäminen ei lisännyt tasa-arvoa – sen sijaan se voi pahentaa ongelmaa, jota vientiteollisuus jo nyt pelkää

Nykyisen Käsityö oppiaineen pelätään romuttavan kädentaitoja entisestään. Yleisradion uutisten  verkkosivuilla 10.11.2019 julkaistussa artikkelissa kerrotaan miten teoria ja käytäntö eivät aina kohtaa koulumaailmassa. Käsityöllä on pyritty edistämään tasa-arvoa mutta nyt lapsia ei saada opiskelemaan oppiainetta, joka heitä ei kiinnosta. Näin kävi, kun käsityön oppiaineeseen yhdistettiin sekä tekniikkaa että tekstiiliä.

>>Lue lisää (linkki Ylen artikkeliin)

Kässää, teknistä työtä vai teknologiakasvatusta?

Aki Rasinen
Yliopistonlehtori, teknologiakasvatus, emeritus, KT, dosentti
Opettajankoulutuslaitos
Jyväskylän yliopisto

Kässää, teknistä työtä vai teknologiakasvatusta?

Tätä minäkin mietin kun tulin 1989 keväällä Englannin ja Skotlannin opintomatkalta. Vielä silloin meillä norssilaisilla ja OKL:n lehtoreilla oli velvollisuus seitsemän vuoden välein päivittää taitojamme ja tietojamme yhden lukukauden aikana opetuksesta vapaalla ollessamme. Silloin niin Englannissa kuin Skotlannissakin oli siirrytty Craft-oppiaineen opetuksesta CDT:hen (Craft , Design and Technology). Myöhemmin Craft-osa nimestä pudotettiin pois, kun kaiketi nähtiin sen olevan olennainen ja luonnollinen osa Design and Technology (nykyinen nimi) opintoja.

Lue lisää...