ttblog banneri
tammi 4

Työturvallisuuteen liittyviä EU-asiakirjoja

Alla olisi uusi linkki EU:n asetuksiin mekaanisen teknologiateollisuuden alojen turvallisuusohjeistuksista:
http://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/

Teknisen työn opetukseen liittyvää asiaa tuolta löytyy lähinnä henkilökohtaisiin suojiin, koneasetuksiin ja Atex-määräyksiin liittyen. Koulumaailmaan asetukset ja direktiivit eivät kuitenkaan sellaisenaan yleensä sovellu, vaan niihin sovelletaan esimerkiksi nuorten työntekijöiden määrättyksiä ja asetuksia.

Lainaus sivulta:

What the Commission is doing

The European Commission promotes the global and sustainable competitiveness of the mechanical engineering sector by taking the necessary actions to help it face challenges.

This includes the drafting of regulations regarding key aspects of the sector including Directives to harmonise standards in key areas such as:

tammi 4

Hyvää ja turvallista vuotta 2016

Kuten Esavi tiedotteessaan kirjoitti, niin vuosilta 2014 ja 2015 ei ole tullut Avien tietoon yhtään tapaturmaa tekniseen työhön liittyen. Koputetaan puuta ja pidetään huoli, että tulevanakaan vuonna ei vakavia tapaturmia pääse sattumaan.

Hyvää ja turvallista vuotta 2016!
joulu 10

Oulun kaupungin turvallisuus-sivusto

Jos yleinen turvallisuustiedottaminen kiinnostaa, niin seuraavasta linkistä pääsette Oulun kaupungin turvallisuus-sivuille. Sivuilta löytyy tietoa erilaisista turvallisuusviranomaisista ja mm. linkin, jossa voi tehdä turvallisuushavaintoja.

Oulun kaupungin turvallisuuden infosivusto
marras 3

Esavin tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 28.10.2015 seuraavan tiedotteen ansiokkaasti tehtyyn turvallisuustyöhönsä liittyen:

Teknisen työn luokissa on edelleen vakavia tapaturmavaaroja
Peruskoulujen teknisen työn luokissa ja ammattioppilaitosten konesaleissa on edelleen paljon puutteita tapaturmien torjunnassa.

TAO pyrkii tekemään tässä vaiheessa yhteistyötä OAJ:n kanssa selvittääkseen mahdollisuuksia tilanteen ratkaisemiseksi. Turvallisuuspuutteiden poistaminen vaatii lisää resurssia opettajille, sekä yhteistyötä työnantajan ja työntekijäosapuolten välillä.
loka 7

Esavin ja sidosryhmien tapaaminen

Kävimme juuri (keskiviikko 7.10.) Jari Poikolaisen kanssa tapaamassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston, sekä muiden sidosryhmien edustajia Helsingissä. Tapaaminen järjestettiin osana aluehallintovirastojen tavoitetta kehittää avien ja sidosryhmien välistä yhteistyötä ja verkostoitumista. Toinen aluehallintovirastojen valtakunnallisen tason tavoite on sopia läänien välille yhtenäiset käytännöt ja tulkinnat esimerkiksi opetustoimen koneiden ja laitteiden määräyksistä.

Oph:n tilasuunnitteluopas, työturvallisuusopas, sekä nämä Avien antamat valtakunnallisen tason ohjeistukset koneturvallisuuteen liittyen ohjaavat teknisen työn opetusta myös jatkossa. Suositukset ja ohjeet ovat tärkeä osa työtämme, vaikka laki ja asetukset ovat tietysti ensisijaisia edellämainittuihin nähden.

Etelä-Suomen avit ovat selvittäneet teknisen työn ympäristöjä ja turvallisuutta erityisalueenaan ja sijaisopettajien, sekä muiden tilassa työskentelvien henkilöiden ammattitaito nostettiin erityisasemaan. Myös tiloissa oli havaittu puutteita esimerkiksi näkyvyyteen ja valvottavuuteen liittyen.

Avin tarkastajat olivat nostaneet myös esille opettajan kuormittumisen ja olivat huomioineet, että yleensä ollaan keskitytty vain ja ainoastaan oppilaan kuormitukseen.

Oppilaitosten ja erityisesti teknisen työn koneeturvallisuudesta on tulossa lähiaikoina valtakunnallista ja yhtenäistä Avien ohjeistusta.