ttblog banneri
syys 9

Kutsu kuvakilpailuun

9.9.2015
KUTSU kuvakilpailuun

VERSO 15v – kuvakilpailu teemalla ”Sovittelu rakentaa rauhaa”

Kutsumme teidät osallistumaan VERSOn juhlavuoden kuvakilpailuun. Tulkaa
mukaan levittämään rauhan sanomaa sovittelukuvien myötä. Kuvia voivat
tehdä yksittäiset lapset/oppilaat/opiskelijat tai ryhmät.

SARJAT
Kilpailusarjoja on neljä:
-       Päiväkodit
-       Alakoulut
-       Yläkoulut
-       Ammatilliset opistot

KUVAT
Odotamme kaikenlaisia kuvia. Kuva voi olla piirustus, maalaus, valokuva,
kollaasi, tekstiili-/puutyö ym. Kuva EI saa olla sarjakuva eikä liikkuva
kuva. Kuvan tulee olla seinälle ripustettava. Kilpailutöitä ei saa
rullata eikä taittaa. Kuvaa lähetettäessä on tarvittaessa hyvä liittää
tukeva pahvi työhön, jotta kuva ei pääse taittumaan.

Kilpailutyön mukana tulee toimittaa seuraavat tiedot: tekijän nimi, ikä,
ja taho.

ARVIOINTIKRITEERIT
Kilpailukuvia arvioidaan sen mukaan, kuinka kuva ilmentää sovittelun ja
rauhan henkeä.

PALKITSEMINEN
Joka sarjassa palkitaan voittaja ja lisäksi jaetaan kunniamaininta.
Palkitseminen tapahtuu VERSOn 15v-juhlaseminaarissa 10.11.2015
Helsingin kaupungin juhlahuoneistossa. Voittajaehdokkaille ilmoitetaan
etukäteen toive saapua paikalle.

AIKATAULU
Kuvien tulee olla 16.10.2015 mennessä toimitettuna fyysisessä muodossa
VERSOn toimistoon Konalantie 6-8, 00370 Helsinki. Sovi tarvittaessa
kuvan tuomisesta VERSOn henkilöstön kanssa.

OIKEUDET
Kilpailutöitä ei lähtökohtaisesti palauteta.

Palkittujen töiden osalta VERSO-ohjelmalla on lupa ja oikeus käyttää
työtä ja sen kuvaa VERSO-toiminnan esittelyssä, koulutusmateriaalissa ja
viestimissä, sekä painettuna että myös sähköisesti. Kuvan tekijän nimi
ja ikä mainitaan tässä yhteydessä.

Alaikäisellä lapsella/nuorella tulee olla huoltajansa lupa osallistua
kilpailuun.

RAATI
Kilpailuraadissa mm. taiteen tohtori, kuvataiteen lehtori Sirkka
Laitinen, lasten ja nuorten kirjailija Kari Vaijärvi, professori,
akvarellisti Jarmo Virmavirta.

Lisätietoja
Koulutuspäällikkö Eeva Saarinen, Suomen sovittelufoorumi ry
eeva.saarinen@(poistatämä)sovittelu.com p. nollaneljäsataa234688
Toimistosihteeri Maria Ariyo,
toimisto@(poistatämä)sovittelu.com

emailosoitteista postatämät ja sulkeet pois ja puhelinnumeroon 0400 alkuun.
syys 3

Teknisen työn perehdytysoppaita

Näin lukuvuoden alussa on varmasti moni teknisen työn opettaja perehdytykseen liittyvien kysymysten äärellä.

Olemme Oulun kaupungissa kehittelemässä perehdytysopasta ja siihen liittyen kyselen teiltä ideoita ja asioita, joita siinä olisi hyvä käsitellä. Valmis opas on tarkoitus ladata tekninenopettaja.net sivuille,  josta se olisi kaikkien kirjautuneiden jäsenten ladattavissa. Tavoitteena olisi tehdä luokkaan virallinen asiakirja, josta olisi hyötyä vastuukysymyksissä.

Jos voitte lähettää koulujenne perehdytysoppaita tätä käyttötarkoitusta varten, niin otan niitä vastaan osoitteeseen, joka on seuraavassa mudossa: etunimi.sukunimi@gmail.com Voitte myös kommentoida blogia asiaan liittyvillä kommenteilla.
elo 20

Kouluikäisen terveyden polku

Tässä vinkkinä asiallinen sivusto kouluikäisen terveyskasvatuksen tueksi.

Tuolta löytyy myös vinkkejä esimerkiksi henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin opettelemiseen ja oppituntien aiheita. Ei hullumpi ajatus ottaa näitä teemoja mukaan teknisen työn tunneilla.

http://www.edu.fi/kouluikaisen_terveyden_polku
touko 7

Yhteisopetus, samansisältöisyys, monimateriaalisuus ja ilmiöpohjainen opetus

Käsityön opetussuunnitelman uudistaminen on juuri nyt kuuma puheenaihe monissa kunnissa.

Ongelmana on tällä hetkellä opetussuunntelman perusteista nouseva monimateriaalisen, tutkivan, kokeilevan ja keksivän oppimisen määritelmä, joka on vielä melko hajallaan. Mikä on ilmiö ja millaisiin ilmiöihin käsityön opetuksen tulisi perustua? Onko tarkoituksena ottaa aihepiirit suoraan luonnontieteistä, jossa käsite ilmiö on määritelty tieteellisesti jo useita kertoja, vai perustuuko käsityö omanlaisiinsa ilmiöihin, jotka eivät liity luonnontieteissä määriteltyihin käsitteisiin? Oppiaineemme uskottavuuden kannalta tällaiset asiat kannattaa määritellä todella vakuuttavasti, jotta voidaan tehdä oikeasti hyvä ja toteuttamiskelpoinen opetussuunnitelma tulevaisuutta ajatellen.

Seuraavassa Pasi Töytärin Tekninenopettaja-lehden pääkirjoituksesta poimittu näkökulma siitä, että millaisia ongelmia opetussuunnitelman tulkinnat asettavat oppiaineemme työturvallisuuden näkökulmasta: "Opetushallituksen suulla on kuultu myös lausuttavan ajatuksia teknisen työn ja tekstiilityön opettajien yhteisopetuksesta. Kahden opetusryhmän yhdistäminen onnistuu äärimmäisen harvassa paikassa pelkästään opetustilallisista syistä. Työturvallisuus vaarantuu jo yli 16 oppilaan ryhmissä, unohtamatta eriytettyjä oppilaita, saati kun oppilaita ahdetaan samoihin tiloihin yli 30! Kaksi opettajaa 16 oppilaan ryhmässä on puolestaan kestämätön ratkaisu koulutuksen järjestäjälle. On hyvä, että ajatuksia heitellään – sitenhän asiat kehittyvät – mutta lukkoon ei kannata mitään lyödä ennen riittävän laajaa keskustelua. Kenttää kannattaa kuunnella."

Tämäkin näkökulma on hyvä huomioida paikallisessa opetussuunnitelmatyössä. Koulujen erilaiset tilat, laitteet ja kalusto asettavat usein rajoituksia yhteisopetuksen ja samanaikaisopetuksen toteuttamiselle käsityössä. 

Myös tekstiilityön opettajien perehdyttäminen teknisen työn luokan kaluston, koneiden, välineiden ja materiaalien käyttämiseen vaatisi lisää resurssia. Yhteisopetusta opettavilla opettajilla pitää olla molempien aineiden tutkinto, perehtyeisyys ja harrastuneisuus, jos toimivaa yhteisopettajuutta aiotaan toteuttaa.

Teknisen työn opettajana tiedän, että aineenhallinnan edellytyksenä on lapsuudesta asti lähtevä teknologiaan, elektroniikkaan, koneisiin, rakentamiseen ja käsillä tekemiseen liittyvä kiinnostus. Opettajan työ vaatii lisäksi paljon nöyryyttä ja itsetutkiskelua ja kykyä asettua toisen asemaan. Tulee myös muistaa, että teemme työtämme erityisesti peruskouluun tulevaa lasta varten. Oman sisältöalueensa hallitsevaksi opettajaksi kasvaminen vaatii koko elämän kestävän elämäntavan. Sama tilanne on varmasti kaikilla muillakin taito- ja taideaineiden opettajilla. Opettajan oma esimerkki on tärkeä osa kasvatustyötä ja oppilaat aistivat opettajan innostuksen ja harrastuneisuuden helposti.

Turvallinen työympäristö lähtee siitä, että meillä on hyvä opetussuunnitelma ja sen sisällöt ovat järkeviä, johdonmukaisia ja toteuttamiskelpoisia.

Intoa kaikilla paikallisen opetussuunnitelmatyön tekijöille, olemme todella tärkeän asian äärellä!

huhti 9

Sirkkelionnettomuus

Opettaja vapautettiin kaikista syytteistä tapauksessa, jossa oppilas oli loukannut kätensä sirkkelionnettomuudessa teknisen työn tunnilla.

Kahdeksannen luokan oppilas oli alkanut työskennellä sirkkelillä yksin opettajan kiellosta huolimatta. Opettaja oli mennyt opastamaan toista oppilasta toiseen tilaan, mutta ei katkaissut sirkkelistä virtaa, niin että oppilas ei olisi saanut sitä yksin käyntiin.

http://www.opettaja.fi/cs/Satellite?c=Page&pagename=OAJWrapper&childpagename=OAJ%2FPage%2Fsisalto&cid=1363787849611&browseContent=true&contentID=1408910882481

Hyvä huomio tuomiosta:

OAJ:n johtava lakimiehen Erkki Mustosen mukaan tuomio perustuu oikeaan rikosjuridiikkaan, jolloin huomioidaan myös oppilaan kehitystaso. Aikaisemmin on lähdetty siitä, ettei hyvästä opetuksesta ja ohjeistuksesta huolimatta peruskoulun oppilaan kehitystasolle ole annettu mitään painoarvoa vahingon tapahduttua.

Myös rehtori oli vapautettu syytteistä. Ehkä Suomessa ei kuitenkaan ole vielä mennyt ihan amerikan malliin. Kasvatustyö menee vaikeaksi, jos vastuuta ei saa antaa oppilaalle yhtään.

Safety first!