Työturvallisuusopas on avuksi ja tueksi kaikille käsityötä opettaville opettajille, opetuksen järjestäjille ja käsityöoppiainetta opiskeleville.


Uusittu työturvallisuusopas julkaistiin joulukuussa 2011. Opas on uudistettu vastaamaan tämän päivän lainsäädäntöä ja vaatimuksia sekä antamaan opettajille, opetuksen järjestäjälle ja muille tahoille tukea turvallisen käsityön opetuksen järjestämiseen.

Kirjassa kerrotaan, mitä on otettava huomioon, kun työskennellään eri koneilla, laitteilla ja työvälineillä. Oikeat työotteet havainnollistetaan valokuvin. Opas sisältää myös kemikaalien käsittely- ja säilytysohjeita.

Lue Timo Tiusasen arrowartikkeli (Tekninen opettaja 1/2012) oppaan uudistuksista.

Opasta voi tilata Opetushallituksen arrowverkkokaupasta.