Sain Hannu Tammiselta Raumalla pidetyn käsityön turvallisuuden tietoiskun materiaaleja ja panin ne ladattavaksi Taon forumin työturvallisuus-osioon. Ajattelin nostaa vielä blogissanikin esille seuraavat havainnot Etelä-Suomen avien koulujen tarkastuskäynteihin liittyen.

Kuulostavatko nämä seuraavat Avin tekemät huomiot tutuilta? (lähde: Esavi TS koulualan havainnot tarkastuskäynneillä)

Työsuojeluvalvonnan haasteita koulujen valvonnassa

Turvallisuus huomioidaan useimmiten vain oppilaiden näkökulmasta (turvallisuuskansiot)

- Opettajien työturvallisuus jää monesti vähemmälle
- työnantajan työturvallisuusvastuu tunnetaan huonosti
- Kuntien säästötavoitteet mm. sisäilmakorjauksien laiminlyönti, työtilat
- Psykososiaalinen kuormittuminen mm. oppilaiden häiriökäyttäytyminen (väkivalta), monikulttuurisuus,  yhteydenpito huoltajien kanssa, epäasiallinen kohtelu
- Rehtorien työmäärä ja toimenkuva
- Yhteinen työpaikka / työsuojeluvastuu