Opettaja vapautettiin kaikista syytteistä tapauksessa, jossa oppilas oli loukannut kätensä sirkkelionnettomuudessa teknisen työn tunnilla.

Kahdeksannen luokan oppilas oli alkanut työskennellä sirkkelillä yksin opettajan kiellosta huolimatta. Opettaja oli mennyt opastamaan toista oppilasta toiseen tilaan, mutta ei katkaissut sirkkelistä virtaa, niin että oppilas ei olisi saanut sitä yksin käyntiin.

http://www.opettaja.fi/cs/Satellite?c=Page&pagename=OAJWrapper&childpagename=OAJ%2FPage%2Fsisalto&cid=1363787849611&browseContent=true&contentID=1408910882481

Hyvä huomio tuomiosta:

OAJ:n johtava lakimiehen Erkki Mustosen mukaan tuomio perustuu oikeaan rikosjuridiikkaan, jolloin huomioidaan myös oppilaan kehitystaso. Aikaisemmin on lähdetty siitä, ettei hyvästä opetuksesta ja ohjeistuksesta huolimatta peruskoulun oppilaan kehitystasolle ole annettu mitään painoarvoa vahingon tapahduttua.

Myös rehtori oli vapautettu syytteistä. Ehkä Suomessa ei kuitenkaan ole vielä mennyt ihan amerikan malliin. Kasvatustyö menee vaikeaksi, jos vastuuta ei saa antaa oppilaalle yhtään.

Safety first!