Näin lukuvuoden alussa on varmasti moni teknisen työn opettaja perehdytykseen liittyvien kysymysten äärellä.

Olemme Oulun kaupungissa kehittelemässä perehdytysopasta ja siihen liittyen kyselen teiltä ideoita ja asioita, joita siinä olisi hyvä käsitellä. Valmis opas on tarkoitus ladata tekninenopettaja.net sivuille,  josta se olisi kaikkien kirjautuneiden jäsenten ladattavissa. Tavoitteena olisi tehdä luokkaan virallinen asiakirja, josta olisi hyötyä vastuukysymyksissä.

Jos voitte lähettää koulujenne perehdytysoppaita tätä käyttötarkoitusta varten, niin otan niitä vastaan osoitteeseen, joka on seuraavassa mudossa: etunimi.sukunimi@gmail.com Voitte myös kommentoida blogia asiaan liittyvillä kommenteilla.