Kävimme juuri (keskiviikko 7.10.) Jari Poikolaisen kanssa tapaamassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston, sekä muiden sidosryhmien edustajia Helsingissä. Tapaaminen järjestettiin osana aluehallintovirastojen tavoitetta kehittää avien ja sidosryhmien välistä yhteistyötä ja verkostoitumista. Toinen aluehallintovirastojen valtakunnallisen tason tavoite on sopia läänien välille yhtenäiset käytännöt ja tulkinnat esimerkiksi opetustoimen koneiden ja laitteiden määräyksistä.

Oph:n tilasuunnitteluopas, työturvallisuusopas, sekä nämä Avien antamat valtakunnallisen tason ohjeistukset koneturvallisuuteen liittyen ohjaavat teknisen työn opetusta myös jatkossa. Suositukset ja ohjeet ovat tärkeä osa työtämme, vaikka laki ja asetukset ovat tietysti ensisijaisia edellämainittuihin nähden.

Etelä-Suomen avit ovat selvittäneet teknisen työn ympäristöjä ja turvallisuutta erityisalueenaan ja sijaisopettajien, sekä muiden tilassa työskentelvien henkilöiden ammattitaito nostettiin erityisasemaan. Myös tiloissa oli havaittu puutteita esimerkiksi näkyvyyteen ja valvottavuuteen liittyen.

Avin tarkastajat olivat nostaneet myös esille opettajan kuormittumisen ja olivat huomioineet, että yleensä ollaan keskitytty vain ja ainoastaan oppilaan kuormitukseen.

Oppilaitosten ja erityisesti teknisen työn koneeturvallisuudesta on tulossa lähiaikoina valtakunnallista ja yhtenäistä Avien ohjeistusta.