Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 28.10.2015 seuraavan tiedotteen ansiokkaasti tehtyyn turvallisuustyöhönsä liittyen:

Teknisen työn luokissa on edelleen vakavia tapaturmavaaroja
Peruskoulujen teknisen työn luokissa ja ammattioppilaitosten konesaleissa on edelleen paljon puutteita tapaturmien torjunnassa.

TAO pyrkii tekemään tässä vaiheessa yhteistyötä OAJ:n kanssa selvittääkseen mahdollisuuksia tilanteen ratkaisemiseksi. Turvallisuuspuutteiden poistaminen vaatii lisää resurssia opettajille, sekä yhteistyötä työnantajan ja työntekijäosapuolten välillä.