Monilla kouluilla teknisen työn luokan kaluston käyttöastetta on lisätty vapaan sivistystyön piiriin kuuluvalla aikuisopistojen iltakäytöllä. Valitettavan usein peruskoulun opetus on kärsinyt opistokäytöstä, kun tilojen ja laitteiston kuormitus on kasvanut liikaa, eikä iltakäytön ja peruskouluopetuksen välisiä pelisääntöjä ole saatu toimimaan kunnolla.

Uusien koulurakennusten suunnittelussa on usein tavoitteena rakentaa koko alueellista yhteisöä palveleva keskus, joita ainakin Oulussa kutsutaan monitoimitaloiksi. Monitoimitalo palvelee aluetta siten, että koulurakennuksen yhteyteen on yleensä sijoitettuina kirjasto, asukasyhdistyksen tilat, nuorisotilat jne. Liikuntapalveluita varten käytössä on koulun urheilukenttä ja liikuntasali. Teknisen työn luokka palvelee usein puutyöopiston tilana jne.

Teknisen työn opettajan ammattitaidon ylläpitäminen ja oppituntien valmistelemiseen tarvittava tilojen käyttö tulee huomioida koulun toimintakulttuuria suunniteltaessa. Useimmilla teknisen työn opettajilla ei ole mahdollisuuksia tehdä metalli, puu- ja elektroniikkatöitä, tai koneenrakennusta omissa kodeissaan.

Käsityön oppituntien valmistelemiseen tarvitaan yhä enemmän valmistelevaa työtä, koska käsityön tuntikehys on jatkuvasti pienentynyt ja oppilaiden valmiudet teknisten taitojen opiskelemiseen vuosi vuodelta heikommat. Käsityön onnistumisen kokemuksia oppilaille saadaan ainoastaan, jos luokassa luodaan uutta ja tuotetaan omia produkteja. Oppituntien valmistelemiseen, ammattitaidon ylläpitämiseen ja uusien aihepiiritöiden suunnittelemiseen menee todella paljon aikaa ja siksi opettajan pääsy teknisen työn luokkatiloihin on erittäin tärkeää.

Seuraavan, alkavan viikon opetuksen valmistelemiseen usein ainoa mahdollisuus on opettajan oman koulun teknisen työn luokassa tapahtuva työskentely. Valmistelutyö sijoittuu ilta-aikaan ja viikonlopuille, kuten kaikilla opettajilla, mutta erityisesti teknisen työn opettajalla oppituntien valmistelu- ja suunnittelu tapahtuu koulun välineillä, laitteilla ja materiaaleilla.

Uusien sisältöjen kehittäminen on teknisen työn opetuksen elinehto. Teknologiaan perustuvana oppiaineena käsityön opetuksen tulee seurata yhteiskuntaa ja yleistä teknologista kehittymistä. Uutta valmista oppimateriaalia ei ole käsityön opetukseen olemassa ja oppimateriaalin kehittäminen vaatii opettajilta todella paljon omatoimista työskentelyä. Jos opettajan mahdollisuus teknisen työn luokkatilojen käyttöön estetään, ei myöskään voida edellyttää, että hän hallitsee työturvallisuuden perusteet ja on voinut kokeilla ja opetella käytännössä, että miten erilaiset oppilastyöt valmistetaan turvallisesti.