Allaoleva linkki viittaa Inspecta roadshown materiaaliin, jossa on selvennetty koneen merkintöjä, hallintalaitteita ja muita koneturvallisuuden arviointiin liittyviä asioita.

Uusi kone - turvallisuusuhka? Asiantuntijan vinkit uuden tai korjatun koneen turvallisuusuhkien torjuntaan.
Katri Tytykoski, johtava asiantuntija, koneturvallisuus, Inspecta

- Mitä CE-merkintä ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus tarkoittavat?
- Millaiset käyttöohjeet koneen mukana tulee toimittaa?
- Millaiset merkinnät koneesta tulee löytyä?
- Hallintalaitteet
- Koneen valmistajan vastuu huoltoon ja ylläpitoon liittyen
- Markkinavalvonnan löytämiä puutteita
- Ohjeita ja asetuksia koneiden turvallisuuden käytöstä ja tarkistamisesta