Koneiden hankkiminen ei ole helppoa hommaa ja varsinkin peruskoulussa käytettävien koneiden tulee olla erityisen hyvin käyttötarkoitukseensa soveltuvia. Onneksi työsuojeluhallinto on laatinut oppaan, jossa on ohjeistettu näissä asioissa.

https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/2426906/Koneen_maahantuonti_TSO_22.pdf/89108116-16c2-4c8d-8eef-a25777984037