Tukitilojen ja väliaikaisten opetustilojen tarpeet:
Teknisen työn opetuksen näkökulmasta tarpeellisten konesalien rakentamisesta on kaavailtu villeimmissä koulusuunnitelmissa luovuttavan kokonaan. Joissain tapauksissa on ollut kyse ns. pääkoululle rakennettavista tukitiloista, jos alueella on esimerkiksi erityisen suuri kasvukeskittymä ja joudutaan rakentamaan uudisrakennus kasvukeskittymän huippua tasaamaan.

Väliaikaisia tukitiloja rakennettaessa on joskus ollut aikeena, että konesalittoman koulun tukitiloja pääasiallisesti käyttävät oppilaat voisivat käyttää pääkoulun teknisen työn puuntyöstökoneita esim. kevätlukukauden ajan. Tällöin pääkoulun oppilaat voisivat työkennellä lisärakennuksen teknisen työn opetustiloissa. Valitettavasti useimmissa tapauksissa koulun lukujärjestysten tekeminen siten, että molemmat tilat saataisiin toimimaan kaikkien oppilaiden opiskeluympäristönä on osoittautunut mahdottomaksi.

Oppilaan etu ja raha vastakkainasettelussa:
Viimeaikoina olen törmännyt suunnitelmiin, joissa ollaan kokonaan luovuttu teknisen työn luokkien konesaleista purunpoistojärjestelmineen. Kysymys on puhtaasti säästötoimenpiteestä, jolla pyritään tuhoamaan teknisen työn opetuksen kiinteitä rakenteita ja koko käsityönopetuksen perusteita. Opetussuunnitelman mukaisesti käsityötä opetetaan monimateriaalisena oppiaineena, jossa yhdistyvät teknisen työn ja tekstiilityön työtavat.

Valmiiksi höylätty ns. OM-laadun puutavara tehdään oksaisesta männyn latvatukista ja on liian kosteaa puusepäntuotteiden valmistamiseen.
Käytännössä konesaleista luopuminen viitoittaisi tietä koko puumateriaalien käytöstä luopumiseen. Puutavaraliikkeen ja rautakaupan PHL-profiiliin höylätyt ja muoviin pakatut B-luokan (entinen kvintta) eivät pysty korvaamaan luokissa valmistettuja aihioita. Kyseessä ei siis ole puusepänkuiva tai oksaton puutavara, kun hankitaan kelmuun pakattua, valmiiksi höylättyä puutavaraa. Kyseinen puutavara on tarkoitettu rakennusliikkeille ja yksityisten remonttitarpeisiin talotyömaalle, ei puusepänlaatuisten tuotteiden valmistamiseen tai varsinkaan peruskoululaisten puutöiden materiaaliksi.

Pienen lapsen motoriikka, voima ja kärsivällisyys eivät missään nimessä riitä työskentelemään materiaalien kanssa, jotka ovat oksaista, märkää ja kieroa. Erikoistilattu A-luokkainen puutavara eri dimensioihin tehtynä puolestaan nostaa materiaalien hankintakustannukset helposti monikymmenkertaisiksi, jolloin koulun vuosittaiset materiaalikustannukset nousevat helposti kymmeniä tuhansia euroja vuositasolla.

Uusia kouluja rakennettaessa tulee huomioida pedagogiset ja käytännön opetuksen kannalta tärkeät lähtökohdat.
Uusien koulujen rakentamisessa tulee käyttää riittävää teknisen työn opettajien asiantuntemusta, koska samalla linjataan tuhansien oppilaiden mahdollisuutta työskennellä turvallisissa ja opetussuunnitelman edellytykset mahdollistavissa tiloissa. Suomalaisella yhteiskunnalla ei ole varaa olla hyödyntämättä sitä mahdollisuutta, jonka suomalainen käsityön opetus on antanut peruskoulun oppilaille esimerkiksi kädentaitojen, ongelmanratkaisutaitojen, luovuusajattelun ja yhteistyötaitojen oppimisessa.