Minulla on tänään Meriseminaarissa puheenvuoro teknisen työn tilasuunnittelun visioista ja käytännön toteutuksesta. Tässä taustaa siitä, että millainen puheenvuoro on tulossa. Ajatus olisi näyttää muutamia käytännön esimerkkejä, joiden kautta käydään keskustelua aiheesta.

Taustaa:
Ajattelen käsityö-oppiaineeseen upotetun teknisen työn opetuksen edustavan ns "engineering" tyyppistä ajattelutapaa. Opetussuunnitelman mukaanhan käsityötä opetetaan sekä teknisen työn, että tekstiilityön työtavoilla. Meillä käsityön opettajilla lienee selkeä käsitys siitä, että mitä em. termit tarkoittavat.

Peruskoulun oppiainejaon taustalla on klassiset tieteenalat. Oppiaineiden nimiä ja sisältöjä tehdessä ollaan haluttu varmistaa, että opetetaan totuutta, joten opetuksen tulee perustua tieteellisen tiedon perusteisiin.

Käsityön opetus on teknologiaa, muotoilua ja ilmaisua.

- Muotoiluhan voi olla mm. toiminnan muotoilua, materiaalien muokkausta jne.
- Ilmaisu on toiminnallista tekemistä, mutta siinä on tärkeää oppilaslähtöinen prosessi.
- Teknologia ei ole tiedettä, mutta soveltaa kaikkien klassisten ja muidenkin tieteenalojen tuottamaa tietoa

Käyn illan puheenvuorossani läpi 2 eri teemaa, jotka on kuvattu alla olevissa otsikoissa. Toivoisin, että saisimme aikaan keskustelua otsikoiden alla olevien ranskalaisten viivojen pohjalta:

1 teema: "muutoksen mahdollisuudet"
- Mitkä ovat oppiaineiden ja opettajien väliset yhteistyön edellytykset?
- Mitä haluaisit säilyttää/muuttaa oppiaineestamme?
- Mitä laitteita, välineitä ja tiloja muutos vaatii?
- Mitä merkitystä on koulun väliseinillä, mihin niitä tarvitaan ja mitä saavutetaan jos ne poistetaan?

2 teema: "muutos on jo tapahtunut"
- Opettajan kuormittuminen ja osaamisen päivittämisen tarve
- Tehdäänkö muutosta muutoksen vuoksi?
- Muutoksen hinta
- Hallittu sisältöjen päivittäminen