Iteaa, eli Amerikkalainen teknologiakasvatussäätiö pyrkii edistämään sikäläistä teknologiakasvatusta ja minäkin olen aikoinaan liittynyt yhdistyksen jäseneksi. Tämän viikon Iteea:n Technology and Engineering teacher- lehdessä oli aiheena tavallisen luokkahuoneen muuttaminen teknologian opetustilaksi.

"Converting classrooms to makerspaces or STEM labs - design and safety considerations"
Artikkeli on luettavissa seuraavassa osoitteessa:
>> linkki

Artikkelissa selvitetään, että esimerkiksi kuviosahalla sahaaminen ja juottaminen eroavat siinä määrin työtapoina toisistaan, että vaativat myös erilaista työskentelytilaa ja ilmastointia. Lisäksi esim. juottamisessa syntyvä lämpö saattaa helposti aiheuttaa tulipalon, mikäli juottamista harrastetaan esim. maalauksessa tai muissa töissä käytettävien kemikaalien yhteydessä.

Yksi artikkelin näkökulma oli tilojen valvominen, jonka yhteydessä nostettiin esille, että koulun makerspacea tulee valvoa, koska siellä olevia kemikaaleja voidaan käyttää koulussa vahingontekoon, kalliita laitteita voidaan varastaa tai sitten niillä voidaan aiheuttaa työtapaturmia.

Huoh... :-) Tulee jälleen mieleen, että kuinka hieno onkaan tämä meidän suomalaisen käsityönopetuksen traditio, jossa toisiinsa yhtyvät sulavasti käsityönopettajan persoona, ammattitaito, pedagogiikka, tilat, materiaalit, laitteet ja tärkeimpänä tietysti oppilaiden innostuneisuus!

Voimme siis olla ylpeitä siitä, että olemme suomalaisia teknisen työn ja tekstiilityön opettajia, jotka yhteistyössä rakentavat pohjan suomalaiselle osaamiselle!