Aalto-yliopiston järjestämässä tilaisuudessa Design factoryllä juhlittiin tänään teknologiakasvatuksen uusia professoreja Maria Clavertia ja Kaiju Kangasta.

Tilaisuudessa kuultiin tuoreiden professoreiden ajatuksia teknologiakasvatuksesta ja siitä, että millaisessa murroksessa maailma on tällä hetkellä. Maria nosti luennossaan esille käsitteen teollisuus 4.0. Myös peruskoulun tulee vastata tulevaisuuden työelämän tarpeisiin.

Kaijun luennossa kerrottiin Maker-kulttuurista ja siitä, että miten tyttöjä saisi innostettua paremmin teknologia-aloille.

Yksi esimerkki teknologiakasvatuksen tulevaisuuden tarpeista on alan valtava työvoiman tarve:
Teknologia-aloilla 53 000 uutta työpaikkaa

Elämme uudistusten aikaa, mutta vain aika voi näyttää mitä tulevaisuus tuo tullessaan meille käsityön opettajille. Yksi iso kysymys on esimerkiksi, että millaisen muutoksen teknologiakasvatus tuo käsityön opettajan sisältöihin ja kuinka teknologiakasvatus jalkautuu suomalaiseen perusopetukseen.