Rakennustietokannan kortisto on yksi tärkeimmistä työkaluista uusien koulujen suunnittelussa. Sidosryhmille annettiin mahdollisuus korttien kommentointiin 21.11. saakka ja Tao ry antoi omat kommentit tietokantaan.

Kommenttiemme lähtökohtana oli, että työturvallisuus tulee huomioida ohjekorttien malliratkaisuissa ja tilasuunnittelun lähtökohtana tulee olla oppiainekohtainen lähestymistapa.

Käsityön opetuksessa tulee käyttää opetussuunnitelman mukaisia teknisen työn ja tekstiilityön opetustilojen käsitteitä.

Myös Oaj on koostanut omat kommenttinsa RT-kortteihin liittyen. Ne ovat luettavissa myös netissä:
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/lausunnot/2018/koulurakentamisen-ohjeisiin-tasmennyksia/