Lukkopihtien käyttö kappaleen kiinnittämisessä pylväsporakoneella porattaessa

Työsuojeluasiana on tullut esille käsitys, jonka mukaan lukkopihtien käytöstä pylväsporakoneissa olisi merkkikohtaisia rajoituksia. Näitä ei ole.

Työsuojelutarkastaja Esa Kilpinen Etelä-Suomen AVI:sta ja työsuojeluvaltuutettu Timo Saarinen Helsingistä selvittävät asian näin:

Pylväsporakoneella porattaessa kappaleen kiinnitys määritellään viime kädessä konekohtaisella vaarojen arvioinnilla ja riskien tunnistamisella. Tällöin on otettava huomioon koneen ominaisuudet, työstettävät materiaalit ja tarkasteltava kiinnitysvälineiden toimivuus.

Kappaleen kiinnittämisestä ei ole standardia. Kappaleen kiinnitys ei saa estää suojainten käyttöä. Suojauksista on säädetty terän ja karan osalta ja niiden pitää olla kunnossa porattaessa.

Lisäksi työnantaja voi määritellä käytettävät välineet.

AVI ei ole siis kieltänyt lukkopihtien käyttöä, eikä antanut valvontaohjetta tästä asiasta.