Tao ry:n työturvallisuusblogissa käsitellään ajankohtaisia työsuojeluun liittyviä teemoja

 

Monenlaisia tapoja puun leikkaamiseen (Don' try this at home or work)

Näistä voisi vaikka koota oppitunnille aiheeksi, että bongaa videolta työturvariskit...

>> YouTube-kooste erilaisista puun leikkaamiseen liittyvistä DIY-keksinnöistä

RT-kortiston kommentointi

Rakennustietokannan kortisto on yksi tärkeimmistä työkaluista uusien koulujen suunnittelussa. Sidosryhmille annettiin mahdollisuus korttien kommentointiin 21.11. saakka ja Tao ry antoi omat kommentit tietokantaan.

Kommenttiemme lähtökohtana oli, että työturvallisuus tulee huomioida ohjekorttien malliratkaisuissa ja tilasuunnittelun lähtökohtana tulee olla oppiainekohtainen lähestymistapa.

Käsityön opetuksessa tulee käyttää opetussuunnitelman mukaisia teknisen työn ja tekstiilityön opetustilojen käsitteitä.

Myös Oaj on koostanut omat kommenttinsa RT-kortteihin liittyen. Ne ovat luettavissa myös netissä:
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/lausunnot/2018/koulurakentamisen-ohjeisiin-tasmennyksia/

Onnea uusille teknologiakasvatuksen professoreille

Aalto-yliopiston järjestämässä tilaisuudessa Design factoryllä juhlittiin tänään teknologiakasvatuksen uusia professoreja Maria Clavertia ja Kaiju Kangasta.

Tilaisuudessa kuultiin tuoreiden professoreiden ajatuksia teknologiakasvatuksesta ja siitä, että millaisessa murroksessa maailma on tällä hetkellä. Maria nosti luennossaan esille käsitteen teollisuus 4.0. Myös peruskoulun tulee vastata tulevaisuuden työelämän tarpeisiin.

Kaijun luennossa kerrottiin Maker-kulttuurista ja siitä, että miten tyttöjä saisi innostettua paremmin teknologia-aloille.

Yksi esimerkki teknologiakasvatuksen tulevaisuuden tarpeista on alan valtava työvoiman tarve:
Teknologia-aloilla 53 000 uutta työpaikkaa

Elämme uudistusten aikaa, mutta vain aika voi näyttää mitä tulevaisuus tuo tullessaan meille käsityön opettajille. Yksi iso kysymys on esimerkiksi, että millaisen muutoksen teknologiakasvatus tuo käsityön opettajan sisältöihin ja kuinka teknologiakasvatus jalkautuu suomalaiseen perusopetukseen.

Converting classrooms to makerspaces or STEM labs - design and safety considerations

Iteaa, eli Amerikkalainen teknologiakasvatussäätiö pyrkii edistämään sikäläistä teknologiakasvatusta ja minäkin olen aikoinaan liittynyt yhdistyksen jäseneksi. Tämän viikon Iteea:n Technology and Engineering teacher- lehdessä oli aiheena tavallisen luokkahuoneen muuttaminen teknologian opetustilaksi.

"Converting classrooms to makerspaces or STEM labs - design and safety considerations"
Artikkeli on luettavissa seuraavassa osoitteessa:
>> linkki

Artikkelissa selvitetään, että esimerkiksi kuviosahalla sahaaminen ja juottaminen eroavat siinä määrin työtapoina toisistaan, että vaativat myös erilaista työskentelytilaa ja ilmastointia. Lisäksi esim. juottamisessa syntyvä lämpö saattaa helposti aiheuttaa tulipalon, mikäli juottamista harrastetaan esim. maalauksessa tai muissa töissä käytettävien kemikaalien yhteydessä.

Yksi artikkelin näkökulma oli tilojen valvominen, jonka yhteydessä nostettiin esille, että koulun makerspacea tulee valvoa, koska siellä olevia kemikaaleja voidaan käyttää koulussa vahingontekoon, kalliita laitteita voidaan varastaa tai sitten niillä voidaan aiheuttaa työtapaturmia.

Huoh... :-) Tulee jälleen mieleen, että kuinka hieno onkaan tämä meidän suomalaisen käsityönopetuksen traditio, jossa toisiinsa yhtyvät sulavasti käsityönopettajan persoona, ammattitaito, pedagogiikka, tilat, materiaalit, laitteet ja tärkeimpänä tietysti oppilaiden innostuneisuus!

Voimme siis olla ylpeitä siitä, että olemme suomalaisia teknisen työn ja tekstiilityön opettajia, jotka yhteistyössä rakentavat pohjan suomalaiselle osaamiselle!

Trash design ja Uraltone koulutuksia opettajille

Nyt olisi tarjolla mielenkiintoiselta vaikuttavaa koulutusta pääkaupunkiseudulla:

Trash design, jossa harrastetaan luovaa teknologiaa ja tietysti trash designia:
https://sykli.fi/koulutukset/opetushenkiloston-taydennyskoulutus/meidan-paikka/

Koulutuksen järjestää yhteistyössä: 
>> Luovan teknologiaoppisen Mehackit,
>> Trash Design -toimisto Dodo
>> Sekä opettajankoulutuksen ja kestävän tulevaisuuden asiantuntija Suomen ympäristöopisto SYKLI.
>> Toteutukseen osallistuu myös Arkkitehtuurin tiedotuskeskus.

Koulutus on erityisen mielenkiintoinen siinä mielessä, että siinä on sekä opettajille suunnattu osio, että oppilaiden kanssa toteutettava projekti.

" Opettajat saavat inspiroivia työpajoja, muotoilu-, teknlogia- ja arkkitehtuurikasvatuksen osaamista – sekä hieman entistä värikkäämmän työpaikan. Oppilaat saavat mielekkään, yhteisen projektin, jonka myötä opitaan paitsi OPS-sisältöjä, myös yhdessä tekemistä, osallistumista ja vaikuttamista."


Uraltonen kolvauskerho kokoontuu tiistaisin:
>> kolvauskerho

Janne Paasosen Fuzz Face-koulutus:
>> Janne Paasosen rakentelukurssi

Uraltone järjestää myös tilauksesta koulutuksia ja tältä sivulta voit bongata uudet koulutukset:
>> Linkki Uraltonen koulutuksiin

Aina kannattaa lisätä omaa henkistä pääomaa täydennyskouluttautumalla, varsinkin jos se on kaiken lisäksi hauskaa!