Tao ry:n työturvallisuusblogissa käsitellään ajankohtaisia työsuojeluun liittyviä teemoja

 

Hyvää ja turvallista vuotta 2016

Kuten Esavi tiedotteessaan kirjoitti, niin vuosilta 2014 ja 2015 ei ole tullut Avien tietoon yhtään tapaturmaa tekniseen työhön liittyen. Koputetaan puuta ja pidetään huoli, että tulevanakaan vuonna ei vakavia tapaturmia pääse sattumaan.

Hyvää ja turvallista vuotta 2016!

Oulun kaupungin turvallisuus-sivusto

Jos yleinen turvallisuustiedottaminen kiinnostaa, niin seuraavasta linkistä pääsette Oulun kaupungin turvallisuus-sivuille. Sivuilta löytyy tietoa erilaisista turvallisuusviranomaisista ja mm. linkin, jossa voi tehdä turvallisuushavaintoja.

Oulun kaupungin turvallisuuden infosivusto

Esavin tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 28.10.2015 seuraavan tiedotteen ansiokkaasti tehtyyn turvallisuustyöhönsä liittyen:

Teknisen työn luokissa on edelleen vakavia tapaturmavaaroja
Peruskoulujen teknisen työn luokissa ja ammattioppilaitosten konesaleissa on edelleen paljon puutteita tapaturmien torjunnassa.

TAO pyrkii tekemään tässä vaiheessa yhteistyötä OAJ:n kanssa selvittääkseen mahdollisuuksia tilanteen ratkaisemiseksi. Turvallisuuspuutteiden poistaminen vaatii lisää resurssia opettajille, sekä yhteistyötä työnantajan ja työntekijäosapuolten välillä.

Esavin ja sidosryhmien tapaaminen

Kävimme juuri (keskiviikko 7.10.) Jari Poikolaisen kanssa tapaamassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston, sekä muiden sidosryhmien edustajia Helsingissä. Tapaaminen järjestettiin osana aluehallintovirastojen tavoitetta kehittää avien ja sidosryhmien välistä yhteistyötä ja verkostoitumista. Toinen aluehallintovirastojen valtakunnallisen tason tavoite on sopia läänien välille yhtenäiset käytännöt ja tulkinnat esimerkiksi opetustoimen koneiden ja laitteiden määräyksistä.

Oph:n tilasuunnitteluopas, työturvallisuusopas, sekä nämä Avien antamat valtakunnallisen tason ohjeistukset koneturvallisuuteen liittyen ohjaavat teknisen työn opetusta myös jatkossa. Suositukset ja ohjeet ovat tärkeä osa työtämme, vaikka laki ja asetukset ovat tietysti ensisijaisia edellämainittuihin nähden.

Etelä-Suomen avit ovat selvittäneet teknisen työn ympäristöjä ja turvallisuutta erityisalueenaan ja sijaisopettajien, sekä muiden tilassa työskentelvien henkilöiden ammattitaito nostettiin erityisasemaan. Myös tiloissa oli havaittu puutteita esimerkiksi näkyvyyteen ja valvottavuuteen liittyen.

Avin tarkastajat olivat nostaneet myös esille opettajan kuormittumisen ja olivat huomioineet, että yleensä ollaan keskitytty vain ja ainoastaan oppilaan kuormitukseen.

Oppilaitosten ja erityisesti teknisen työn koneeturvallisuudesta on tulossa lähiaikoina valtakunnallista ja yhtenäistä Avien ohjeistusta.

Kutsu kuvakilpailuun

9.9.2015
KUTSU kuvakilpailuun

VERSO 15v – kuvakilpailu teemalla ”Sovittelu rakentaa rauhaa”

Kutsumme teidät osallistumaan VERSOn juhlavuoden kuvakilpailuun. Tulkaa
mukaan levittämään rauhan sanomaa sovittelukuvien myötä. Kuvia voivat
tehdä yksittäiset lapset/oppilaat/opiskelijat tai ryhmät.

SARJAT
Kilpailusarjoja on neljä:
-       Päiväkodit
-       Alakoulut
-       Yläkoulut
-       Ammatilliset opistot

KUVAT
Odotamme kaikenlaisia kuvia. Kuva voi olla piirustus, maalaus, valokuva,
kollaasi, tekstiili-/puutyö ym. Kuva EI saa olla sarjakuva eikä liikkuva
kuva. Kuvan tulee olla seinälle ripustettava. Kilpailutöitä ei saa
rullata eikä taittaa. Kuvaa lähetettäessä on tarvittaessa hyvä liittää
tukeva pahvi työhön, jotta kuva ei pääse taittumaan.

Kilpailutyön mukana tulee toimittaa seuraavat tiedot: tekijän nimi, ikä,
ja taho.

ARVIOINTIKRITEERIT
Kilpailukuvia arvioidaan sen mukaan, kuinka kuva ilmentää sovittelun ja
rauhan henkeä.

PALKITSEMINEN
Joka sarjassa palkitaan voittaja ja lisäksi jaetaan kunniamaininta.
Palkitseminen tapahtuu VERSOn 15v-juhlaseminaarissa 10.11.2015
Helsingin kaupungin juhlahuoneistossa. Voittajaehdokkaille ilmoitetaan
etukäteen toive saapua paikalle.

AIKATAULU
Kuvien tulee olla 16.10.2015 mennessä toimitettuna fyysisessä muodossa
VERSOn toimistoon Konalantie 6-8, 00370 Helsinki. Sovi tarvittaessa
kuvan tuomisesta VERSOn henkilöstön kanssa.

OIKEUDET
Kilpailutöitä ei lähtökohtaisesti palauteta.

Palkittujen töiden osalta VERSO-ohjelmalla on lupa ja oikeus käyttää
työtä ja sen kuvaa VERSO-toiminnan esittelyssä, koulutusmateriaalissa ja
viestimissä, sekä painettuna että myös sähköisesti. Kuvan tekijän nimi
ja ikä mainitaan tässä yhteydessä.

Alaikäisellä lapsella/nuorella tulee olla huoltajansa lupa osallistua
kilpailuun.

RAATI
Kilpailuraadissa mm. taiteen tohtori, kuvataiteen lehtori Sirkka
Laitinen, lasten ja nuorten kirjailija Kari Vaijärvi, professori,
akvarellisti Jarmo Virmavirta.

Lisätietoja
Koulutuspäällikkö Eeva Saarinen, Suomen sovittelufoorumi ry
eeva.saarinen@(poistatämä)sovittelu.com p. nollaneljäsataa234688
Toimistosihteeri Maria Ariyo,
toimisto@(poistatämä)
sovittelu.com

emailosoitteista postatämät ja sulkeet pois ja puhelinnumeroon 0400 alkuun.