Tao ry:n työturvallisuusblogissa käsitellään ajankohtaisia työsuojeluun liittyviä teemoja

 

Työterveyslaitoksen malliratkaisu hengityssuojaimien käyttöön

Työterveyslaitos on antanut malliratkaisun hengityssuojainten riskienarviointiin ja käyttöön liittyen

>> Linkki TTL:n malliratkaisuun


>> Linkki kaupalliseen hengityssuojaimen valintaoppaaseen


Nyt korona-aikana hengitysilman laatuun kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota. Teknisen työn luokassa on virusten lisäksi monia muitakin vaarallisia aineita, joita vastaan tulee suojautua hengityssuojaimilla ja kasvomaskeilla.

Koivun käyttö peruskoulussa - Ohjeistus vielä keskeneräinen

Syksyllä 2019 saimme uutisen työsuojelulainsäädännön 2020 uudistumisesta.
Linkki >> Syöpävaarallisia tekijöitä koskeva työsuojelulainsäädäntö uudistuu
"...Kovapuupölyksi katsotaan jatkossa myös koivun pöly ja samalla on tulossa myös uusi asetus htp arvoille..."

Juttelin asiasta tänään Pohjois-Suomen Aluehallintovirastoa edustavan Jari Toivosen kanssa ja tässä siihen liittyviä asioita:

Vaara on nyt tunnistettu, mutta ohjeistus tässä asiassa on vielä keskeneräinen. Arvioitavana on, että voidaanko edetä asiassa työhygienian kautta vai onko lopputuloksena ehdoton kielto. Yksi mahdollisuus voisi olla sellainen, että edetään vaarojen ja riskienarvioinnin kautta.

Aveilla on suunnitteilla valvontahanke, johon liittyvät uudet vaaralliseksi luokitellut pölyt. Avin lähtökohtana on, että kannustetaan puupölyjen hallinnan kehittämiseen. Valvontahankkeeseen on tarkoitus ottaa mukaan kaikki työt, joihin tämä asia liittyy.

Kovapuun sitova raja-arvo on 3mg/m3, kun työskentelyaika 8h/vrk. HTP-arvona voitaneen pitää 1mg/m3, koskapa se on ollut jo vuodesta 2007 uusien ja uudistettujen sahalaitosten sallittu arvo.

Teknisen työn tunneilla kovapuille altistuminen on varmasti todella vähäistä. Peruskoulun oppilailla tuollaista altistumista ei tule edes 9 vuoden aikana. Lukuvuoden aikana puutavaraa kuluu keskimäärin alle 1m/oppilas, jonka työstämisestä syntyvä pöly on pääosin karkeajakoista ja koneellisessa työskentelyssä pölyn torjunta on erittäin hyvin järjestetty. Puutteellisiakin kouluja varmasti on olemassa ja tällöin kannattaa harkita koivun ja muiden kovapuulajien käytön rajoittamista.

Jatkossa tulee kiinnittää huomiota siihen, että koulujen pölynpoiston tulee olla kunnossa ja koivun käsittely varastoissa ja työstössä tehdään hengityssuojaimien kanssa. Koulujen purunpoiston järjestelmien toimivuuteen tulee kiinnittää erityisen paljon huomiota samoin, kuin tilojen siisteyteen ja materiaalien varastoimiseen. Esimerkiksi vanerien siirteleminen saattaa aiheuttaa altistumista koivun pölylle, joka kannattaa huomioida siten, että käytetään hengityssuojaimia.

Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä
>> linkki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010715

How hazardous are particles produced by 3D printers in your lab or makerspace?

Lab/Classroom Safety:

ITEEA Has Resources!
How hazardous are particles produced by 3D printersin your lab or makerspace?ITEEA’s regularly updated safety website at www.iteea.org/Safety.aspx provides the latest studies and recommendations for addressing hazards like these, as well as resources for safer use of tools and equipment. Be sure to check out the additional resources tab!
   
   
ITEEA Maintains a Dedicated Resource Page to Help You Make Your Lab or Makerspace Safer! 
Inherent in STEM laboratories and makerspaces are various safety hazards, yet these spaces are critical for helping students experience the hands-on application of STEM concepts. ITEEA recognizes the need to assist educators in maintaining hands-on STEM learning, but doing so in a safer manner. The resources have been compiled by ITEEA with the help of state leaders, school administrators, teachers and safety specialists to address important safety issues. Included are safety products and services provided by professional societies, federal and state agencies, and STEM supply companies. 
 
Click here to view ITEEA's Safety Page
 
   
   
ITEEA's Now Offers Ongoing Safety Micro-Badging Sessions

ITEEA's STEM Center for Teaching and Learning™'s Safety micro-badging 10-hour professional development series focuses on safety in the STEM classroom and consists of ten one-hour sessions on a variety of safety topics. Participants may register for any number of sessions, from one to ten. Participants may take sessions in any order, after the initial release date.
Learn more about ITEEA's Micro-Badging Sessions
 
   
   
Purchase with purpose. Amazon donates to the Foundation For Technology And Engineering Educators when you shop for back to school supplies at smile.amazon.com.
Support the Future of STEM - Donate to ITEEA's Foundation

Opetusalan RT-kortteja päivitetty

Rakennustietosäätiössä ja opetushallituksessa uurastettiin myös kesän aikana ja oltiin saatu myös opetusala RT-kortit päivitettyä. Tao ry oli keväällä mukana RT-korttien kommentoinnissa.

https://www.rakennustieto.fi/rt

Teknisten työn koulusuunnitteluun osallistuvien kannattaa tutustua ainakin seuraaviin kortteihin: "Rakennushankkeen valmistelun lähtökohdat, Suunnittelun lähtökohdat, Tilasuunnittelu, Sisustussuunnittelu, Ulkotilojen suunnittelu, Turvallisuus"

Tietokanta on maksullinen, joten kannattaa neuvotella tärkeimmät kortit vaikka koulun johdon kanssa tai kysyä rakennusalan ammattilaisilta kortteja nähtäväksi.

Oikein hyvää koulujen alkua kaikille lukuvuodelle 2019-2020!

Lukkopihtien käyttäminen kappaleen kiinnittämiseen koneella työskenneltäessä

Lukkopihtien käyttö kappaleen kiinnittämisessä pylväsporakoneella porattaessa

Työsuojeluasiana on tullut esille käsitys, jonka mukaan lukkopihtien käytöstä pylväsporakoneissa olisi merkkikohtaisia rajoituksia. Näitä ei ole.

Työsuojelutarkastaja Esa Kilpinen Etelä-Suomen AVI:sta ja työsuojeluvaltuutettu Timo Saarinen Helsingistä selvittävät asian näin:

Pylväsporakoneella porattaessa kappaleen kiinnitys määritellään viime kädessä konekohtaisella vaarojen arvioinnilla ja riskien tunnistamisella. Tällöin on otettava huomioon koneen ominaisuudet, työstettävät materiaalit ja tarkasteltava kiinnitysvälineiden toimivuus.

Kappaleen kiinnittämisestä ei ole standardia. Kappaleen kiinnitys ei saa estää suojainten käyttöä. Suojauksista on säädetty terän ja karan osalta ja niiden pitää olla kunnossa porattaessa.

Lisäksi työnantaja voi määritellä käytettävät välineet.

AVI ei ole siis kieltänyt lukkopihtien käyttöä, eikä antanut valvontaohjetta tästä asiasta.