Tao ry:n työturvallisuusblogissa käsitellään ajankohtaisia työsuojeluun liittyviä teemoja

 

M/S Gabriella 20. -22. 3. 2015

Tämän vuoden Meriseminaarissa on luvassa työturvallisuus- ja työsuojeluaiheista ohjelmaa:
Perjantai 20. 3. 2015 klo: 17.30-18.45

Työturvallisuus
• Kemikaaliturvallisuus, tarkastaja Mirva Lohiranta, LSSAVI työsuojelun vastuualue
• Teknisen työn opettaja osana koulun työsuojelukulttuuria, lehtori Janne Marjamaa

Meriseminaarin esityksessä tavoitteenani on tuoda teknisen työn opettajan näkökulmaa työturvallisuuskeskusteluun.

http://www.tekninenopettaja.net/docs/Meriseminaariohjelma-2015.pdf

Tervetuloa kuuntelemaan ja osallistumaan keskusteluun.

Työsuojelua vai työstä suojelua?

Matti Lindhin artikkelissa pohdittiin työturvallisuuden ja työsuojelun menneisyyttä ja tulevaa. Mielestäni artikkeli kiteyttää hyvin yhden työturvallisuuden keskeisen lähtökohdan; Käsillä tekemiseen liittyy aina erilaisia riskejä, jotka täytyy ymmärtää. Työturvallisuuden tulisikin olla osa koulun toimintakulttuuria ja opetussuunnitelmaa.

Työsuojelun kehittämisestä, Matti Lindh;

"Työsuojelua ei pidä nähdä välttämättömän pahana, vaan teknologiseen yleissivistykseen kuuluvana tietotaitona. Samoin kuin muunkin opittavan, työsuojeluun kuuluvien asioiden toivomme seuraavan oppijaa hänen kaikissa elämänvaiheissaan. Vaikka henkinen työsuojelu on muuttunut yhä tärkeämmäksi, konkreetti toiminnallisuuteen liittyvä työsuojelu edelleenkin painottuu teknisessä työssä."

Artikkeli on luettavissa kokonaisuudessaan uusimmassa lehdessämme tekninen opettaja 1/2015

Etelä-Suomen avin koulualan tiimin havainnoista

Sain Hannu Tammiselta Raumalla pidetyn käsityön turvallisuuden tietoiskun materiaaleja ja panin ne ladattavaksi Taon forumin työturvallisuus-osioon. Ajattelin nostaa vielä blogissanikin esille seuraavat havainnot Etelä-Suomen avien koulujen tarkastuskäynteihin liittyen.

Kuulostavatko nämä seuraavat Avin tekemät huomiot tutuilta? (lähde: Esavi TS koulualan havainnot tarkastuskäynneillä)

Työsuojeluvalvonnan haasteita koulujen valvonnassa

Turvallisuus huomioidaan useimmiten vain oppilaiden näkökulmasta (turvallisuuskansiot)

- Opettajien työturvallisuus jää monesti vähemmälle
- työnantajan työturvallisuusvastuu tunnetaan huonosti
- Kuntien säästötavoitteet mm. sisäilmakorjauksien laiminlyönti, työtilat
- Psykososiaalinen kuormittuminen mm. oppilaiden häiriökäyttäytyminen (väkivalta), monikulttuurisuus,  yhteydenpito huoltajien kanssa, epäasiallinen kohtelu
- Rehtorien työmäärä ja toimenkuva
- Yhteinen työpaikka / työsuojeluvastuu

Tervetuloa uudistetuille Tao ry:n työturvallisuus-sivuille

Tavoitteenamme on koota turvallista teknisen työn opettamista edistävää tietoa ja opetusmateriaalia yhteen paikkaan. Sivuille pääsee ilman tekninenopettaja.net -tunnuksia, joten linkin voi jakaa teknisen työn opettamisesta lisätietoa kaipaaville tahoille.

Kommentteja sivujen rakenteesta ja sisällöstä otetaan mielellään vastaan. Sivuja tullaan kehittämään ja lisätietoa uusimmista päivityksistä ja työsuojelukentän uutisista saat tästä blogista.

>> Suora linkki sivujen päävalikkoon

Koulun ja opettajan vastuut oppilastöissä

Kolleegani kanssa mietimme oppilastöihin liittyviä vastuukysymyksiä.

Tässä siihen liittyvistä kysymyksistäni Oaj:n lakimiehelle:
1. Onko koululla tai opettajalla vastuu koulussa tehtävän oppilastyön turvallisuudesta, esim. jos oppilas loukkaa itsensä vapaa-aikanaan vaikka koulussa teknisen työn tunnilla tekemässään rullalautahyppyrissä?
2. Onko mitään tällaisia kouluprojektien vastuutapauksia koskaan tullut Oaj:ssä esille?

Alla lakimieheltä saamani vastaus:

"Hei, 

tämän tyyppistä juttua ei ole tullut vastaan tai esille. Vahingonkorvauslaki edellyttää korvausvastuun osalta syy-seuraussuhdetta sekä tahallisuutta tai tuottamusta. Se, että oppilas loukkaa itsensä käyttäessään oppitunnilla tekemäänsä rullalautaa, voi johtua oppilaan huolimattomuudesta tai rullalaudassa olevasta puutteesta. Ensimmäisen osalta opettajan osalta ei ole mitään syy-yhteyttä vahinkoon ja jälkimmäisen osalta kyse on ns. tuotevastuusta ja oppilaan itsensä tekemä esine ei kuulu tuotevastuulain piiriin (koskee tuotteen valmistajaa/maahantuojaa ja elinkeinotoimintaa). 

Hyvä lähtökohta on se, että teknisessä työssä tehdään sellaisia esineitä, joiden käyttäminen on turvallista ja oppilaan ikä huomioon ottaen mahdollisia valmistaa. 

Tässä näin pikaisesti ja lyhyesti. 

ystävällisesti Sanna HaanpääTyömarkkinalakimies"