Oheinen materiaali on laadittu teknisen työn tiloissa toimivan opettajan ja sijaisen perehdyttämiseen. Materiaali on Oulun kaupungin käytössä ja sen laatimisesta on vastannut suurimmalta osin Oulunsalon kirkonkylän koulun opettaja Heikki Luokkanen.


>> Työntekijän perehdyttäminen uuteen työympäristöön (pdf 1,6Mt)
>> Perehdytyslomake (pdf 61 kt)
>> Mallitäytetty perehdytyslomake (pdf 289kt)