Keskustelu TTT-oppiaineesta jatkuu.

Okko Ojanen ja Janne Rastas kyseenalaistavat Helsingin Sanomien mielipidepalstalla (HS 1.12.2019) julkaistussa kirjoituksessa professorien mielipiteen (HS 24.11.2019).
Ojanen ja Rastas kritisoivat professoreita teknologia käsitteen irroittamisesta TTT-oppiaineen kontekstista. Uuden oppiaineen tavoite ei ole omia teknologiaa vaan keskittyä teknisen työn teknologioihin ja konkretisoida niihin liittyvää luonnontieteellistä tietoa. 

Tekninen työ ja teknologia oppiaine ei heikennä laaja-alaista teknologista ymmärrystä kuten professorit kirjoituksessaan väittävät. Päinvastoin. Tutkimukset osoittavat että  teknologinen osaaminen, innostaminen teknologia-aloille, tasa-arvo ja syrjäytymisen ehkäisy ovat saavutettavissa esitetyn kaltaisella oppiaineella.

>> HS mielipide 1.12.2019 - Uusi ehdotettu oppiaine keskittyisi teknisen työn teknologioihin
>> HS mielipide 24.11.2019 - Uusi oppiaine ei ole ratkaisu teknologiaosaamisen vahvistamiseen