Jäsenten edustaminen:

TAO edustaa ja valvoo jäsentensä etuja useissa järjestöissä ja osallistuu aineen kehittämiseen. arrow Yhdistyksen koulutuspoliittisten linjaukset

TAO:lla on edustaja OAJ:n valtuustossa. Lisäksi olemme mukana Pedagogisten opettajajärjestöjen edustajiston toimikunnassa (POE) kaksivuotiskausittain. TAO:lla on myös edustaja Aineopettajaliiton hallituksessa (AOL). TAO antaa lausuntoja ainettamme koskevissa kysymyksissä eri yhteistyötahoille.

Työturvallisuus:

TAO on aktiivinen TYÖTURVALLISUUDEN edistäjä.

Olemme yhteistyössä OAJ:n, Opetushallituksen ja työsuojeluviranomaisten kanssa laatineet Työsuojeluoppaan. TAO r.y:lta saat neuvoja työsuojelu- ja työturvallisuusasioissa.

Koulutus:

Vuosittain eri puolilla Suomea järjestetään kevät- ja syyspäivät, joilla käsitellään aineessa ajankohtaisia asioita. Niillä voi tutustua alan uutuuksiin ja tavata kollegojaan.


TAO on jo vuodesta 1990 järjestänyt vuosittain meriseminaarin. Seminaareissa on ollut tilaisuus kuulla korkeatasoisia luennoitsijoita Opetushallituksesta, OAJ:sta ja työsuojeluviranomaisten edustajista.

Neuvonta:

TAO:n jäsenenä saat neuvoja ja apuamme mm. seuraavissa asioissa:

    * Työsuojeluasiat
    * Neuvonta aineen erityispalkkauskysymyksissä
    * Teknisen työn luokan suunnittelu
    * Apua virkojen ja opetusharjoittelupaikkojen saannissa

Tekninen opettaja -lehti

TAO:n jäsenille postitetaan kotiin Tekninen opettaja -lehti

Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa noin 40-sivuisena. Lehdestä löydät tuoreita työohjeita ja ajankohtaisia artikkeleita mm. työsuojelusta, työturvallisuudesta, laki- ja määräysmuutoksista. Lehdestä löydät myös aineemme koulutustapahtumat sekä materiaali- ja laitetoimittajien yhteystiedot.

Tekninenopettaja.net

Yhdistyksen www-sivustona toimii Tao-Portaali. Sivuston ydintoimintoihin kuuluvat Tao-Forum ja Tiedostoalue. Lisäksi tietoa saa monista asioista kuten:

    * Tapahtumista ja koulutuksista
    * Jäsenasioista
    * Yhdistyksen säännöt
    * Yhdistyksen osoitteet
    * Aineen linkkivinkit

Paikallisyhdistykset

   (ks.tarkemmin arrow yhteystiedot sivulta
 

   * Tampereen seudun teknisten aineiden opettajien kilta ry
   * Helsingin teknisten aineiden opettajat – HTAO ry
   * Varsinais- Suomen tekniset opettajat V-STO ry
   * Porin Seppien Kilta ry
   * TAO Lahti – Lahden seudun teknisten aineiden opettajat ry
   * Jyvässeudun teknisten aineiden opettajat – JTAO ry
   * Kuopion seudun teknisten aineiden opettajat ry
   * Etelä-Pohjanmaan teknisen työn opettajat ry
   * Kymenlaakson TAO ry
   * Oulun alueen teknisen työn opettajat ry
   * Espoon – Kauniaisten teknisen työn opettajat ry
   * Vantaan Seudun Teknisten aineiden opettajat – VaSTao ry
   * Teknisten aineiden opettajat – TAO r.y:n Länsi-uudenmaan paikallisyhdistys LTAO
   * Rauman seudun teknisen työn opettajat
   * Kanta-Hämeen kilta ry

 

Yhdistyksen säännöt (pdf, 34 kt)

TAO r.y:n tietosuojaseloste henkilötietojen käsittelystä (pdf 107 kt)