Tao ry osana peruskoulun käsityön työsuojelua:

- Tiedottaa ja opastaa opettajia työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä
- Toimii keskustelukanavana teknisen työn aineenopettajien, virastojen, virkamiesten ja etujärjestöjen välillä
- Kehittää opetuksen työsuojelutoimintaa
- Kerää jäsenistöltään tietoa ja materiaalia, joka helpottaa opettajan työtä ja edesauttaa työsuojelua

Turvallinen ja toimiva oppimisympäristö

Työsuojelu on tavoitteellista, ennakoivaa ja ennaltaehkäisevää toimintaa. Täältä löydät tietoa mm. seuraavista aiheista:

bullet Tilasuunnittelu
bullet Kunnossapito
bullet Opastejärjestelmät
bullet Tilojen organisointi

Riskien arviointi ja hallinta

Työsuojelun onnistumisen edellytyksenä on tunnistaa riskit ja osata reagoida niihin oikealla tavalla. Täältä löydät tietoa mm. seuraavista aiheista:

bullet Riskienarviointi
bullet Kemikaaliturvallisuus
bullet Ryhmäkokomateriaalia
bullet Atex
bullet Perehdyttäminen

Lait, asetukset ja suositukset

bullet Linkkejä teknisen työn opetuksessa sovellettaviin lakeihin ja asetuksiin
bullet Käsityön työturvallisuusopas
bullet Vastuut ja velvollisuudet

Turvallisuuskasvatus

Koulun turvallisuuskasvatuksen avulla oppilaille annetaan valmiuksia selviytyä yllättävistä tilanteista sekä ohjataan toimimaan siten, ettei hän vaaranna omaa tai muiden turvallisuutta.

bullet Seminaariaineistoja ja tutkimuksia
bullet Käsityön turvallisuuskulttuuri ja sen kehittäminen
bullet Materiaalia opetuksen tueksi

Aluehallintovirastojen lausuntoja

bullet Kiellot, määräykset ja asetukset teknisen työn tiloihin liittyen..

Työsuojelua rautalangasta väännettynä

Harri Ahonen


Työsuojelua rautalangasta väännettynä on työsuojeluvaltuutettu Harri Ahosen kirjoittama artikkelisarja. Ensimmäinen osa julkaistiin Tekninen opettaja lehden numerossa 4/2016.