ttblog banneri

 

 

 

 

 

 

Tao ry:n työturvallisuusasiantuntija Janne Marjamaan Blogissa käsitellään ajankohtaisia esille tulevia työsuojeluun liittyviä teemoja

Leikkuunesteiden työturvallisuus, hävittäminen ja työhygienia

Löytyi katsomisen arvoinen sivusto leikkuunesteiden käytön turvallisuudesta ja siitä, että miten vanhat nesteet hävitetään.

Linkki >> https://www.lastuamisnesteet.fi/fi/lastuamisnesteiden-havittaminen-ja-tyohygienia/

Leikkuunesteiden kanssa kannattaa muistaa työhygienia, koska monet biopohjaiset emulsiot aiheuttavat allergisia iho-oireita ja ihottumaa. Biopohjaisena aineena tämä "mulju" sisältää yleensä paljon bakteereja, joten aineet tulee vaihtaa riittävän usein.

Telma-lehden haastattelu

Telma-lehti teki eri alojen työntekijöiden psykologiseen turvallisuuteen liittyvän juttusarjan ja siihen liittyvä haastatteluni on luettavissa Telman verkkojuttuna:

- >> Linkki artikkeliin

Alaamme liittyvä epävarmuus ja kuohunta nousi jutussa selkeästi esille, mutta toisaalta minulla on todella hyvä työpaikka, jossa arvostetaan osaamistani.

Opettajan vastuu työturvallisuudesta etäopetuksessa

Pieni nosto forumin puolelta:

"Kun oppilaat ovat etäopetuksessa, ei opettajalla voi olla samanlaista valvontavastuuta heistä kuin lähiopetuksessa. Opettaja on kuitenkin vastuussa antamastaan ohjeistuksesta. Opettajan tulee huolehtia, etteivät oppilaille annetut tehtävät vaaranna heidän turvallisuuttaan ja että heille annetut turvallisuus- ja muut ohjeet ovat riittäviä. "

https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/mika-opettajan-vastuu-etaopetuksessa

Korona-ajan työturvallisuus

Koronapandemia pitää pintansa, eikä laantumisen merkkejä ole nähtävillä. Omituinen tilanne aiheuttaa myös täysin uudenlaisia kuormittumisen muotoja ja vaaroja, kuten eettistä kuormittumista, yksinäisyyttä ja ahdistuneisuutta.

Suomen pelastusalan keskusjärjestö on koostanut materiaalia Korona-ajalle:
>> linkki SPEK- koronamateriaaliin

Sivustolta löytyy mm. ohjeita turvalliseen naapuriapuun, tiivistelmä naapuriohjeista taloyhtiön ilmoitustaululle, perheen pelastussuunnitelma ja kodin turvallisuuden tarkistuslista ja tapaturmien ehkäisy. Lisäksi oheisesta linkistä pääsee SPEK:n koulutuskalenteriin, jossa on nähtävillä korona-ajan koulutukset.

Työterveyslaitoksen malliratkaisu hengityssuojaimien käyttöön

Työterveyslaitos on antanut malliratkaisun hengityssuojainten riskienarviointiin ja käyttöön liittyen

>> Linkki TTL:n malliratkaisuun


>> Linkki kaupalliseen hengityssuojaimen valintaoppaaseen


Nyt korona-aikana hengitysilman laatuun kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota. Teknisen työn luokassa on virusten lisäksi monia muitakin vaarallisia aineita, joita vastaan tulee suojautua hengityssuojaimilla ja kasvomaskeilla.