Yleisiä asioita turvallisuuskulttuurin opetuksellisista näkökulmista teknisen työn opettajille. >>Turvallisuus perusopetuksessa loppuraportti(pdf-tiedosto ?kt)
Sisäasiainministeriön julkaisu 2012


Teknisen työn tavoitteet ihmisenä kasvamisen näkökulmasta. "Tekemällä oppii"
  • Ongelmanratkaisun taidot paranevat. (läpi elämän jatkuvien valmiuksien paraneminen)
  • Oppilaan itsetunto rakentuu terveellä tavalla oman osaamisen ja omien tekojen kautta.
  • Opitaan havaitsemaan työskentelyyn liittyviä näkymättömiä vaaroja, kuten melu, liuottimien ja pölyn aiheuttamat vaarat, sekä miten niiltä suojaudutaan.
  • Ymmärretään ennakoiva toiminta jatkuvana turvallisuuden kehittämisenä ja osana turvallista työympäristöä


Turvallisuuskulttuurin opettamisen tavoitteet opettajan näkökulmasta:

  • Omaksutaan elämän läpi jatkuva turvallisuuskulttuuri, jossa huomioidaan oman turvallisuuden lisäksi myös muiden turvallisuus.
  •    -->Jos oppilaalle ei saa antaa vastuuta, miten hänelle voi opettaa vastuun ottamista?
  • Opitaan hallitussa ympäristössä tuntemaan omien taitojen rajallisuus. Pieni laastarin tarve on tärkeä osa työturvallisuuden oppimisprosessia.
  •    -->Pysyvän haitan aiheuttavaa vaaraa ei sallita.

Tavoitteena nollatoleranssi vakavissa työtapaturmissa ja koulukiusaamisessa:
>>THL, lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisy (2009) 

"Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella koordinoidaan Kansallisen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelman (2009) toimeenpanoa, jossa on annettu tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset suurimmille tapaturmaisten ja väkivaltaisten terveyden menetysten aiheuttajille, eri toimintaympäristöille ja järjestelmätasolle.

Nimenomaan kouluille ja oppilaitoksille on asetettu ohjelmassa tavoitteeksi, että kokonaisvaltaisen turvallisuuden edistämisen toimintamalli leviää koko maahan, tapaturmien ja väkivallan määrää seurataan systemaattisesti, vakavissa koulutapaturmissa ja koulukiusaamisessa on nollatoleranssi ja, että lasten ja nuorten turvallisuuden edistämisen valmiudet paranevat. Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi on annettu toimenpide-ehdotukset"
Lähde: Sisäasiainministeriön loppuraportti "Turvallisuus perusopetuksessa"