Koronapandemia pitää pintansa, eikä laantumisen merkkejä ole nähtävillä. Omituinen tilanne aiheuttaa myös täysin uudenlaisia kuormittumisen muotoja ja vaaroja, kuten eettistä kuormittumista, yksinäisyyttä ja ahdistuneisuutta.

Suomen pelastusalan keskusjärjestö on koostanut materiaalia Korona-ajalle:
>> linkki SPEK- koronamateriaaliin

Sivustolta löytyy mm. ohjeita turvalliseen naapuriapuun, tiivistelmä naapuriohjeista taloyhtiön ilmoitustaululle, perheen pelastussuunnitelma ja kodin turvallisuuden tarkistuslista ja tapaturmien ehkäisy. Lisäksi oheisesta linkistä pääsee SPEK:n koulutuskalenteriin, jossa on nähtävillä korona-ajan koulutukset.