Ladataan....

pdf Hiilestä, puutuotteista ja ilmastonmuutoksesta - Tietopaketti yläkouluille - pdf-tiedosto Suositut

toimesta

Lataa (pdf, 1.51 MB)

Hiilestä, puutuotteista ja ilmastonmuutoksesta - Tietopaketti yläkouluille.pdf

Tämä erityisesti yläkouluikäisille suunnattu tietopaketti on tarkoitettu toimimaan opettajien työn tukena. Voit esimerkiksi valita paketista opetukseesi sopivat kohdat tai käydä sen kokonaan läpi osissa. Tällöin oppilaille muodostuu laaja kokonaiskäsitys aiheesta.

Paketissa tarkastellaan hiilen sitoutumista puuhun, metsänhoitoa, puutuotteita hiilen varastoina sekä puutuotteiden merkitystä ja mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen hillinnässä. Lisäksi esitellään metsä- ja puutuotealan työ- ja opiskelumahdollisuuksia.

Paketin tarkoituksena on lisätä nuorten ymmärrystä puunkäytöstä materiaalina, puunkäytön ilmastohyödyistä, esitellä puutuotealaa sekä innostaa nuoria hakeutumaan alalle. Ala tarvitsee tulevaisuudessa uusia osaajia ja yrittäjiä ympäri Suomen

Tietopaketti toteutettiin osana Suomen metsäkeskuksen hallinnoimaa PuuPeTe – Puutuotealan kummitoiminta peruskoulujen teknisen työn luokille -hanketta.

Hankkeen nettisivut ja esittelyvideo (Suomen Metsäkeskus)

PuuPeTe-hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpide-kokonaisuutta. Toimenpiteillä pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja. Lue lisää: mmm.fi/maankayttosektorin-ilmastosuunnitelma

Tietopakettiin linkitettyjen Youtube-videoiden esittämiseen opetuksen yhteydessä on pyydetty luvat Metsähallitukselta, Tapio Oy:ltä sekä Suomen Metsäyhdistykseltä.

Kirjaudu sivustolle