ttt blogi

Suomalaisen yleissivistävän teknisen työn ja teknologiaosaamisen takaamiseksi on erittäin tärkeää, että tekniselle työlle muodostetaan oman oppiaineen status mahdollisimman pian. Viime vuosien kuluessa on tultu tilanteeseen, jossa käsityön opetettavat sisällöt ovat menneet sekaviksi, eikä opetusta ole pystytty kehittämään teknisen työn näkökulmasta oikeaan suuntaan.

TTT-Blogissa julkaistaan artikkeleita, mielipidekirjoituksia ja kannanottoja teknisen työn tulevaisuuskehittelyyn liittyen.

 

Taito- ja taideaineiden väheksyminen pitää lopettaa

 

Tuulikki Kurtelius kirjoittaa Helsingin Sanomien mielipidepalstalla 14.3.2023 otsikolla Taito- ja taideaineiden väheksyminen pitää lopettaa.

"Jukka Gustafssonin (sd) opetusministerikaudella 2011–2013 läpi mennyt esitys tekstiilityön ja teknisen työn yhdistämisestä yhdeksi käsityöoppiaineeksi ja sitä myötä peruskoulun käsityötuntien vähentäminen on yksi esimerkki taito- ja taideaineiden väheksymisestä. Keinotekoinen aineiden yhdistäminen on heikentänyt oppilaiden kädentaitoja ja valinnan mahdollisuuksien kaventuessa myös intoa oppia. Yliopisto-opintojen jakautuminen tekstiilityön ja teknisen työn oppisisältöihin on lisäksi karsinut erityisesti tekniikasta ja teknologiasta kiinnostuneita hakijoita."

Lue koko kirjoitus HS.fi sivustolta

Käsityön kansallinen arviointitutkimus julkaistu - tyttöjen ja poikien välinen ero osaamisessa kasvanut

K20230510 140331 420äsityön kansallinen arviointitutkimus julkaistiin 10.5.2023 Helsingin yliopistolla.

Tutkimuksesta käy ilmi mm. että tyttöjen ja poikien oppimistulokset ovat kasvaneet entisestään. Teknisten aineiden opettajat - TAO r.y ja Tekstiiliopettajaliitto TOL ry ovat huolissaan tästä kehityssuunnasta.

 

 

 

»Katso julkaisutilaisuuden tallenne

»Tilaisuuden diat

»Tutustu julkaisuun tarkemmin

»Yle.fi uutinen 10.5.2023

Puuteollisuus ry:n kannanotto: Suomi on luopumassa tekniikan opetuksesta peruskoulussa

Puuteollisuus ry:n toiminnanjohtaja ottaa kantaa Illka-Pohjolainen lehdessä 3.2.2023: Suomi on luopumassa tekniikan opetuksesta peruskoulussa - Tekninen työ ja teknologia (TTT) -oppiaine perustettava.

Lue artikkeli Ilkka-Pohjalaisen verkkosivulta

Teknistä työtä kehitettävä oppilaiden ja yhteiskunnan eduksi

Tao ry:n koulutuspoliittiset asiantuntijat Okko Ojanen ja Janne Rastas kirjoittavat (19.1.2023) Opettaja-lehdessä teknisen työn merkityksestä sekä oppilaiden, että koko yhteiskunnan eduksi.

Lue kirjoitus Opettaja-lehden verkkosivuilta

Timo Saavalainen Opettaja-lehdessä: Tehdyt virheet on tunnistettava

Koulua on syytä kehittää yhteiskunnan muuttuessa. Kehittämisen seurauksena tapahtuneita muutoksia on myös syytä tarkastella kriittisesti. Jos uudistus ei lunasta tavoitteitaan tai sen seuraukset ovat epäsuotuisat, on tehdyt virheet tunnistettava.

Yhtenäinen käsityö on mielestäni tällainen virhe. Valtaosassa kouluista sitä ei ole saatu toimimaan.

Löytyisikö meiltä rohkeutta tehdä päätös, joka edistäisi lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kehitystä, lisäisi kouluviihtyvyyttä sekä palvelisi elinkeinoelämää?

Lue koko juttu Opettaja-lehden sivuilta


Kaleva: Tekniikan alojen osaajapula on suuri haaste Suomelle – peruskouluun ja lukioon on luotava tekninen työ ja teknologia -oppiaine

Tekninen työ ja teknologia (TTT)-oppiaine tuotava peruskouluun ja lukioon sekä alan opettajankoulutus käynnistettävä. Kyseessä on kansantalous. Nykylinjalla Suomi on luopumassa tekniikan opetuksesta peruskoulussa. TTT on kustannustehokas ratkaisu, jolla voidaan vaikuttaa useisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin.

Lue juttu (pdf-tiedosto 874 kt)

Hannu Siltala: Tekninen työ on rikki

Teollisuusliiton koulutuspäällikkö Hannu Siltala kirjoittaa Tekijä-lehden blogissa 11.10.2022, että nykytilanteeseen on saatava muutos. Nyt jos koskaan, ensi kevään eduskuntavaalien alla, on oikea aika rummuttaa teknisen työn arvostuksen, opetuksen ja tuntimäärän lisäämistä.

>>Lue kirjoitus tekijä-lehden verkkosivulta