ttt blogi

Suomalaisen yleissivistävän teknisen työn ja teknologiaosaamisen takaamiseksi on erittäin tärkeää, että tekniselle työlle muodostetaan oman oppiaineen status mahdollisimman pian. Viime vuosien kuluessa on tultu tilanteeseen, jossa käsityön opetettavat sisällöt ovat menneet sekaviksi, eikä opetusta ole pystytty kehittämään teknisen työn näkökulmasta oikeaan suuntaan.

TTT-Blogissa julkaistaan artikkeleita, mielipidekirjoituksia ja kannanottoja teknisen työn tulevaisuuskehittelyyn liittyen.

 

Timo Saavalainen Opettaja-lehdessä: Tehdyt virheet on tunnistettava

Koulua on syytä kehittää yhteiskunnan muuttuessa. Kehittämisen seurauksena tapahtuneita muutoksia on myös syytä tarkastella kriittisesti. Jos uudistus ei lunasta tavoitteitaan tai sen seuraukset ovat epäsuotuisat, on tehdyt virheet tunnistettava.

Yhtenäinen käsityö on mielestäni tällainen virhe. Valtaosassa kouluista sitä ei ole saatu toimimaan.

Löytyisikö meiltä rohkeutta tehdä päätös, joka edistäisi lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kehitystä, lisäisi kouluviihtyvyyttä sekä palvelisi elinkeinoelämää?

Lue koko juttu Opettaja-lehden sivuilta


Kaleva: Tekniikan alojen osaajapula on suuri haaste Suomelle – perus- kouluun ja lukioon on luotava tekninen työ ja teknologia -oppiaine

Tekninen työ ja teknologia (TTT)-oppiaine tuotava peruskouluun ja lukioon sekä alan opettajankoulutus käynnistettävä. Kyseessä on kansantalous. Nykylinjalla Suomi on luopumassa tekniikan opetuksesta peruskoulussa. TTT on kustannustehokas ratkaisu, jolla voidaan vaikuttaa useisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin.

Lue juttu (pdf-tiedosto 874 kt)

Hannu Siltala: Tekninen työ on rikki

Teollisuusliiton koulutuspäällikkö Hannu Siltala kirjoittaa Tekijä-lehden blogissa 11.10.2022, että nykytilanteeseen on saatava muutos. Nyt jos koskaan, ensi kevään eduskuntavaalien alla, on oikea aika rummuttaa teknisen työn arvostuksen, opetuksen ja tuntimäärän lisäämistä.

>>Lue kirjoitus tekijä-lehden verkkosivulta

Tekninen työ ja teknologia uudeksi oppiaineeksi

Tao r.y:n varapuheenjohtaja Joonas Ryynänen kirjoittaa Helsingin Sanomien mielipidepalstalla (21.7.2022) ohjelmoinnin ja robotiikan opetuksen olevan jo nyt luonteva osa teknisen työn opetusta.

Ryynänen ehdottaa uutta oppiainetta jossa sisällöt olisivat luontaisesti teknisen työn sisältöjä ja niihin yhdistyisi robotiikan ja ohjelmoinnin opetusta.

>> Lue artikkeli HS.fi verkkosivustolta

Minne menet käsityönopetus?

Käsityötä ei opiskella yhtä paljon kuin ennen, ja nuorten kädentaidot ovat heikentyneet. Kuinka paljon muutokseen on vaikuttanut se, että tekninen työ ja tekstiilityö sulatettiin yhdeksi yhteiseksi käsityö-oppiaineeksi?

Käsityötä opettavat Henriikka Lehtonen ja Arto Anetjärvi pohtivat asiaa Opettaja-lehden (21.4.2022) artikkelissa.

Puuala tarvitsee osaajia, mutta ammatillinen koulutus kuihtuu – opettajat näkevät syynä peruskoulun muutokset

Peruskoulu-uudistus karkotti opiskelijat teknisen työn tunneilta ja teknisen työn taidot jäävät oppimatta, kritisoivat teknisen työn ja ammatilliset opettajat. Tulevaisuudessa opettajienkin koulutus näivettyy.

>>Lue artikkeli maaseuduntulevaisuus.fi verkkosivulta

Maaseudun tulevaisuus: Suomi tarvitsee vahvempaa teknistä osaamista, sanovat aineenopettajat – tavoitteena uusi teknisiä taitoja kartuttava oppiaine

Uusi aine pitäisi olla tarjolla tekstiilityön rinnalle, ei sen tilalle, ehdotuksen tekijät korostavat. Opetus pitäisi ulottaa myös lukioon. TTT-oppiaineen tehtävänä olisi paitsi perehdyttää teknisen työn tekniikoihin myös havainnollistaa oppilaille teknologian ja luonnontieteiden yhtymäkohtia, perustelevat oppiainetta esittävät teknisen työn opettajat.

>>Lue artikkeli maaseuduntulevaisuus.fi verkkosivulta