ttt blogi

Suomalaisen yleissivistävän teknisen työn ja teknologiaosaamisen takaamiseksi on erittäin tärkeää, että tekniselle työlle muodostetaan oman oppiaineen status mahdollisimman pian. Viime vuosien kuluessa on tultu tilanteeseen, jossa käsityön opetettavat sisällöt ovat menneet sekaviksi, eikä opetusta ole pystytty kehittämään teknisen työn näkökulmasta oikeaan suuntaan.

TTT-Blogissa julkaistaan artikkeleita, mielipidekirjoituksia ja kannanottoja teknisen työn tulevaisuuskehittelyyn liittyen.

 

Kaleva: Tekniikan alojen osaajapula on suuri haaste Suomelle – peruskouluun ja lukioon on luotava tekninen työ ja teknologia -oppiaine

Tekninen työ ja teknologia (TTT)-oppiaine tuotava peruskouluun ja lukioon sekä alan opettajankoulutus käynnistettävä. Kyseessä on kansantalous. Nykylinjalla Suomi on luopumassa tekniikan opetuksesta peruskoulussa. TTT on kustannustehokas ratkaisu, jolla voidaan vaikuttaa useisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin.

Lue juttu (pdf-tiedosto 874 kt)

Hannu Siltala: Tekninen työ on rikki

Teollisuusliiton koulutuspäällikkö Hannu Siltala kirjoittaa Tekijä-lehden blogissa 11.10.2022, että nykytilanteeseen on saatava muutos. Nyt jos koskaan, ensi kevään eduskuntavaalien alla, on oikea aika rummuttaa teknisen työn arvostuksen, opetuksen ja tuntimäärän lisäämistä.

>>Lue kirjoitus tekijä-lehden verkkosivulta

Tekninen työ ja teknologia uudeksi oppiaineeksi

Tao r.y:n varapuheenjohtaja Joonas Ryynänen kirjoittaa Helsingin Sanomien mielipidepalstalla (21.7.2022) ohjelmoinnin ja robotiikan opetuksen olevan jo nyt luonteva osa teknisen työn opetusta.

Ryynänen ehdottaa uutta oppiainetta jossa sisällöt olisivat luontaisesti teknisen työn sisältöjä ja niihin yhdistyisi robotiikan ja ohjelmoinnin opetusta.

>> Lue artikkeli HS.fi verkkosivustolta

Minne menet käsityönopetus?

Käsityötä ei opiskella yhtä paljon kuin ennen, ja nuorten kädentaidot ovat heikentyneet. Kuinka paljon muutokseen on vaikuttanut se, että tekninen työ ja tekstiilityö sulatettiin yhdeksi yhteiseksi käsityö-oppiaineeksi?

Käsityötä opettavat Henriikka Lehtonen ja Arto Anetjärvi pohtivat asiaa Opettaja-lehden (21.4.2022) artikkelissa.

Puuala tarvitsee osaajia, mutta ammatillinen koulutus kuihtuu – opettajat näkevät syynä peruskoulun muutokset

Peruskoulu-uudistus karkotti opiskelijat teknisen työn tunneilta ja teknisen työn taidot jäävät oppimatta, kritisoivat teknisen työn ja ammatilliset opettajat. Tulevaisuudessa opettajienkin koulutus näivettyy.

>>Lue artikkeli maaseuduntulevaisuus.fi verkkosivulta

Maaseudun tulevaisuus: Suomi tarvitsee vahvempaa teknistä osaamista, sanovat aineenopettajat – tavoitteena uusi teknisiä taitoja kartuttava oppiaine

Uusi aine pitäisi olla tarjolla tekstiilityön rinnalle, ei sen tilalle, ehdotuksen tekijät korostavat. Opetus pitäisi ulottaa myös lukioon. TTT-oppiaineen tehtävänä olisi paitsi perehdyttää teknisen työn tekniikoihin myös havainnollistaa oppilaille teknologian ja luonnontieteiden yhtymäkohtia, perustelevat oppiainetta esittävät teknisen työn opettajat.

>>Lue artikkeli maaseuduntulevaisuus.fi verkkosivulta

Onko käsityön opetuksen muutos vienyt hakijoita kädentaitojen aloilta?

Kokenut ammattikoulun opettaja Arto Anetjärvi on huolissaan perusopetuksen teknisen työn tilanteesta ja teollisuuden osaajapulasta. Hän pitää TTT-oppiainehanketta mahdollisuutena innostaa nuoria tekniikan alojen jatko-opintoihin.

>>Lue artikkeli UutisOivan verkkosivuilta