Tilojen räjähdysturvallisuuteen liittyviä asiakirjoja ja asioita

ATEX tai vanhemmalta nimeltään Ex-määräys tarkoittaa räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviä laitteita koskevaa lainsäädäntöä ja standardisointia

>> Koulussa tehtävät tulityöt, ohjeita ja määräyksiä (Word-tiedosto 13 kt)
Jaakko Sohlo

>> Atex-tilojen tunnistaminen (pdf-tiedosto 22 kt)
Jaakko Sohlo

>> Räjähdyssuojausasiakirjan pohja
Oulun tilakeskus (pdf-tiedosto 180 kt)

Pedagogisia asiakirjoja Atex asian käsittelemiseen kouluissa.
Jussi Karjalainen, Lempäälän kunta.  


>>Opas oppilaalle (Word tiedosto 2Mt)
>>Räjähdyssuojausasiakirjan laatiminen käytännön esimerkki (Powerpoint-tiedosto 1,8 Mt)
>> Räjähdyssuojausasiakirjan laatiminen koulutusmateriaali  ( Powerpoint-tiedosto 636 kt)
>>K oulun henkilökunnalle ja oppilaille (Word-tiedosto 2,1 Mt)
>>Atex-oppilaan opas (pdf-tiedosto 410 kt)Puupölyn aiheuttama räjähdysvaara:

>> Diplomityö - Ahola (pdf-tiedosto 1,5 Mt)
Puupölystä muodostuva räjähdysvaara syntyy erittäin hienojakoisesta ja kuivasta puupölystä, joka voi syttyessään aiheuttaa humahdusmaisen, räjähtävän paineaallon. Jussi Aholan diplomityössä tutkittiin Tampereen kaupungin teknisen työn luokkia ja tutkijan mukaan teknisen työn luokkien pölymäärät olivat sen verran pieniä, että hän ei pitänyt räjähdysvaaraa kovin vakavana. 


Pölyräjähdyksen torjunta:

1. Estetään kipinän syntyminen työstössä

 • Koneiden kunnossapito
 • Koneiden siisteys, erityisesti pyörösahan ja hiomakoneen puhtaanapito. Pyörösahan terässä hankautumisen vaara ja nauhahiomakoneessa kipinäsuihku.
 • Pölyn määrä koneissa ja tiloissa pidetään mahdollisimman pienenä

2. Purunpoistolaitteisto

 • Laitteiston kotelointi tulee järjestää siten, että räjähdys pysyy koneen sisällä ja paine purkautuu hallitusti,
 • Laitteisto tulee varustaa paineenpurkauskanavalla, tai muulla tavoin järjestää räjähdystilanteessa paineen hallittu purkautuminen puruimurilta ja säiliöstä.

Opetuksen järjestäjän tulee huolehtia siitä, että kunnissa tehdään koulukohtainen räjähdyssuojausasiakirja. Opettaja ei ole välttämättä Atex-riskien kartoitukseen oikea henkilö, vaan tarvittaessa tulisi käyttää konsulttipalveluita.


Kemikaalinen räjähdysvaara:

Teknisen työn tilojen kemikaalinen räjähdysvaara muodostuu lähinnä maalien ja hitsauskaasujen aiheuttamasta vaarasta. Myös autojen ja mopojen korjauksissa kannattaa huomioida bensiinin haihtumiseen liittyvät vaarat. Moottoreihin ja kulkuneuvoihin liittyvän teknologian opettaminen kannattaisikin järjestää ulkotiloissa silloin, kun siihen on mahdollisuus.


Työterveyslaitoksen Atex-tiedonlähteitä:

 • Lainsäädäntö soveltamisohjeineen
 • ATEX-soveltamisoppaat ja aineistot
 • ATEX-aiheiset diplomityöt ja tutkimukset
 • ATEX - Räjähdysvaarallisten tilojen, laitteiden, asennusten ja tilaluokituksen standardit
 • Palavat nesteet ja kaasut
 • Pölyt
 • Syttymislähteet
 • Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet
 • Staattinen sähkö


>> Kaasukeskukset kouluilla Ajatuksia kouluissa käytettävistä kaasuista ja kaasukeskusten suunnittelusta.
Jukka Lehtomäki, Vantaan kaupunki.


>>Puupölyjen aiheuttama palo- ja räjähdysvaara ja sen torjuminen mekaanisessa puunjalostusteollisuudessa,  If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, Riskienhallinta, Esa Laaksonen (pdf-tiedosto 180 kt)