Matti Lindhin artikkelissa pohdittiin työturvallisuuden ja työsuojelun menneisyyttä ja tulevaa. Mielestäni artikkeli kiteyttää hyvin yhden työturvallisuuden keskeisen lähtökohdan; Käsillä tekemiseen liittyy aina erilaisia riskejä, jotka täytyy ymmärtää. Työturvallisuuden tulisikin olla osa koulun toimintakulttuuria ja opetussuunnitelmaa.

Työsuojelun kehittämisestä, Matti Lindh;

"Työsuojelua ei pidä nähdä välttämättömän pahana, vaan teknologiseen yleissivistykseen kuuluvana tietotaitona. Samoin kuin muunkin opittavan, työsuojeluun kuuluvien asioiden toivomme seuraavan oppijaa hänen kaikissa elämänvaiheissaan. Vaikka henkinen työsuojelu on muuttunut yhä tärkeämmäksi, konkreetti toiminnallisuuteen liittyvä työsuojelu edelleenkin painottuu teknisessä työssä."

Artikkeli on luettavissa kokonaisuudessaan uusimmassa lehdessämme tekninen opettaja 1/2015