Vihdoinkin perehdyttämismateriaali on ladattu Tekninenopettaja.net työturvallisuus-sivuille.

Oheinen materiaali on laadittu teknisen työn tiloissa toimivan opettajan ja sijaisen perehdyttämiseen. Materiaali on Oulun kaupungin käytössä ja sen laatimisesta on vastannut suurimmalta osin Oulunsalon kirkonkylän koulun opettaja Heikki Luokkanen.

Perehdyttämiskansio

Perehdyttämismateriaali löytyy jatkossa työturvallisuus-sivuiltamme, Riskien arviointi ja hallinta - kohdasta.

Monilla työpaikoillahan on jo vuosia ollut käytössä perehdyttämisjaksot, mutta opetusalalla ne ovat valitettavasti hyvin harvinaisia.