ttblog banneri

 

 

 

 

 

 

Tao ry:n työturvallisuusasiantuntija Janne Marjamaan Blogissa käsitellään ajankohtaisia esille tulevia työsuojeluun liittyviä teemoja

Työturvaterveisiä Meriseminaarista

Iso kiitos kaikille seminaariin osallistuneille. Koulutusviikonloppu oli aivan loistava tapahtuma ja työturvallisuudestakin saimme kuulla kolme hienoa luentoa.

Riina Länsikallio kertoi ajankohtaisista käsityön työturvallisuuteen liittyvistä asioista, Jussi Karjalainen kunnan keskitetystä työturvallisuuskansiosta ja Erkki Mustonen opettajan vastuista teknisen työn opetuksessa.

Jälleen kerran saimme todeta, että suomalainen käsityön työturvallisuus on todella hyvällä pohjalla. Kaikki käsityön työtapaturmiin liittyvät esimerkit ovat jo useamman vuoden vanhoja.

6mm vai 8mm

Työelämässäkin voi tekevälle sattua:
http://www.tyosuojelu.fi/-/vannesahasta-puuttui-teransuojus-tyonjohtajalle-sakot

Meidän työturvallisuusopas ohjeistaa 8mm etäisyydeksi kappaleen pinnasta ja tämä ohjeistus puhuu 6mm etäisyydestä. Pitääpä selvitellä, että mikä olisi nyt se lopullinen näkemys, jos tulee joskus tiukat paikat.

Tulitöistä

Suomen pelastusalan keskusjärjestön ylläpitämiltä sivuilta löytyy tulitöihin liittyvää ohjeistusta:

http://www.spek.fi/Suomeksi/Koulutus/Tulitoiden-turvallisuus

Sivun alareunassa on linkki tulitöiden suojeluohjeeseen, mistä otin alla olevan poiminnan:

5.1 Vähäisen palovaaran työt

Vähäisen palovaaran töitä ovat esimerkiksi sähköjuotostyö ja kuuman ilman käyttö (enintään 200 ºC) olosuhteissa, joissa tulen syttymis- ja leviämisvaara on vähäinen koko työn ajan.

Työntekijän on arvioitava palovaara ja otettava huomioon työmenetelmä, työstettävän materiaalin syttymisherkkyys, ympäristössä oleva palava materiaali sekä arvioitava mahdollisuutensa itse havaita ja sammuttaa palonalku. Jos työntekijä on epävarma palovaaran vähäisyydestä tai työn paloturvallisesta tekemisestä, kyseessä ei ole vähäisen palovaaran työ. Vähäisen palovaaran töissä työntekijän on toteutettava kyseisen työmenetelmän, työkohteen ja ympäristön edellyttämät turvallisuusasiat kuten siisteydestä, järjestyksestä ja alkusammutuskaluston saatavuudesta huolehtiminen.

Vähäisen palovaaran töissä ei edellytetä tulityölupaa eikä työntekijältä tulityökorttia.

5.2 Tulityöt vakituisella tulityöpaikalla

Tulityöt on tehtävä vakituisella tulityöpaikalla aina kun se on mahdollista. Vakituisella tulityöpaikalla tulitöissä on otettava huomioon kyseisen työmenetelmän, työkohteen ja ympäristön edellyttämät turvallisuusasiat. Vakituisella tulityöpaikalla ei edellytetä tulityölupaa eikä tulityöntekijältä tulityökorttia.

Vakituisen tulityöpaikan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

·tulityöpaikan rakenteiden on oltava palamattomia tai suojaverhottuja, jos rakenteet ovat palavia

·tulityöpaikan rakenteiden ja suojausten on oltava niin tiiviitä, että tulitöissä syntyvät kipinät ja roiskeet eivät pääse kulkeutumaan työtilan ulkopuolelle tai tunkeutumaan rakenteiden sisälle

·tulityöpaikalla on oltava vähintään kaksi 43A 183BC - teholuokan käsisammutinta, joista toisen käsisammuttimen voi korvata pikapalopostilla tai kahdella 27A 144BC -teholuokan käsisammuttimella

·tulityöpaikalla ei saa olla työhön kuulumatonta palavaa materiaalia

·tulityöpaikalla ei saa käsitellä tai säilyttää palavia nesteitä, eikä tulityöpaikka saa olla yhteydessä sellaiseen tilaan, jossa voi olla palavia kaasuja

·vakituisella tulityöpaikalla on noudatettava tilapäiselle tulityöpaikalle annettuja vaatimuksia, jos tulityön kohde oleellisesti lisää palovaaraa.

Työturvallisuuteen liittyviä EU-asiakirjoja

Alla olisi uusi linkki EU:n asetuksiin mekaanisen teknologiateollisuuden alojen turvallisuusohjeistuksista:
http://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-engineering/

Teknisen työn opetukseen liittyvää asiaa tuolta löytyy lähinnä henkilökohtaisiin suojiin, koneasetuksiin ja Atex-määräyksiin liittyen. Koulumaailmaan asetukset ja direktiivit eivät kuitenkaan sellaisenaan yleensä sovellu, vaan niihin sovelletaan esimerkiksi nuorten työntekijöiden määrättyksiä ja asetuksia.

Lainaus sivulta:

What the Commission is doing

The European Commission promotes the global and sustainable competitiveness of the mechanical engineering sector by taking the necessary actions to help it face challenges.

This includes the drafting of regulations regarding key aspects of the sector including Directives to harmonise standards in key areas such as:

Hyvää ja turvallista vuotta 2016

Kuten Esavi tiedotteessaan kirjoitti, niin vuosilta 2014 ja 2015 ei ole tullut Avien tietoon yhtään tapaturmaa tekniseen työhön liittyen. Koputetaan puuta ja pidetään huoli, että tulevanakaan vuonna ei vakavia tapaturmia pääse sattumaan.

Hyvää ja turvallista vuotta 2016!